၀န္ႀကီး ဦးစိုးသိန္း စင္ကာပူသို႔ သြားေရာက္ | ဧရာ၀တီ
သတင္းတို

၀န္ႀကီး ဦးစိုးသိန္း စင္ကာပူသို႔ သြားေရာက္

Hits:1
  | |

သမၼတ႐ုံး၀န္ႀကီး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ ဥကၠဌ ဦးစိုးသိန္း ဦးေဆာင္သည့္ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ စင္ကာပူႏိုင္ငံ သို႔ ဒီဇင္ဘာ ၃ ရက္မွ စ၍ ၅ ရက္ၾကာ ေလ့လာေရး ခရီးစဥ္သြားေရာက္ေၾကင္း သိရသည္။ ယင္း ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ စင္ကာပူ-ျမန္မာ နည္းပညာ ပူးေပါင္းဖလွယ္ေရး အစီအစဥ္ အရ သြားေရာက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စင္ကာပူႏုိင္ငံ၏ စက္မႈလုပ္ငန္း ဆိုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ား၊ စက္မႈဇုန္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာမ်ား၊ နည္းပညာႏွင့္ လုပ္ငန္း၀င္ သင္ၾကား ေလ့က်င့္ေပးမႈ မ်ားကို ေလ့လာၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း Channel News Asia သတင္း၌ ေဖာ္ျပထားသည္။ စင္ကာပူ အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ နည္းပညာ ဗဟုသုတမ်ား၊ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားကို ပါ၀င္ မွ်ေ၀ေပးျခင္းလည္း ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။


WSJ LIVE VIDEO:

Leave a Reply