အစိုးရႏွင့္ ေဆြးေႏြးရန္ CNF ရန္ကုန္သို႔ လာေရာက္ | ဧရာ၀တီ
သတင္းတို

အစိုးရႏွင့္ ေဆြးေႏြးရန္ CNF ရန္ကုန္သို႔ လာေရာက္

Hits:1
  | |

ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး (CNF) ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အစိုးရႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ စတင္ထြက္ခြာသြားၾကေၾကာင္း ယေန႔ သတင္းထုတ္ျပန္လိုက္သည္။ CNF ႏွင့္ အစိုးရ ႏွစ္ဖက္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ယခုလ ၇ ရက္ေန႔မွ စတင္၍ ၂ ရက္ၾကာ ေတြ႔ဆံုေဆြးၿပီးေနာက္ပုိင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား အပါအ၀င္ ခ်င္း မိဘျပည္သူမ်ားႏွင့္ ခ်င္းတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားကိုလည္း ေတြ႔ဆံုရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ဒီဇင္ဘာလ ၁၃ မွ ၂၁ ရက္ေန႔အထိ စစ္ကိုင္းတိုင္း ကေလးႏွင့္ ကေဘာ္ေဒသရွိ ခ်င္းျပည္သူလူထု၊ ခ်င္းျပည္နယ္ အစိုးရတို႔ႏွင့္ ထပ္မံေတြ႔ဆံုရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။


WSJ LIVE VIDEO:

Leave a Reply