ကုမၸဏီ ၂၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ လူ ၅၀၀ ေက်ာ္ကို Black List စာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ | ဧရာ၀တီ

ကုမၸဏီ ၂၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ လူ ၅၀၀ ေက်ာ္ကို Black List စာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္

Hits:52
5   | |

ကုမၸဏီ ၂၀၄ ခုႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္ ၅၈၇ ဦးတို႔အား ယခုလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ Black List စာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ေပး လိုက္ေၾကာင္း သမၼတ႐ံုးက ယေန႔မြန္းလြဲတြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာ လိုက္သည္။


Leave a Reply