ကုမၸဏီ ၂၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ လူ ၅၀၀ ေက်ာ္ကို Black List စာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ | ဧရာ၀တီ

ကုမၸဏီ ၂၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ လူ ၅၀၀ ေက်ာ္ကို Black List စာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္

Hits:1
  | |

ကုမၸဏီ ၂၀၄ ခုႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္ ၅၈၇ ဦးတို႔အား ယခုလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ Black List စာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ေပး လိုက္ေၾကာင္း သမၼတ႐ံုးက ယေန႔မြန္းလြဲတြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာ လိုက္သည္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>