ရန္ကုန္တြင္ ဟီတာခ်ီ ႐ံုးခြဲဖြင့္ | ဧရာ၀တီ

ရန္ကုန္တြင္ ဟီတာခ်ီ ႐ံုးခြဲဖြင့္

Hits:50
0   | |

ဂ်ပန္ လွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္းႀကီးျဖစ္သည့္ ဟီတာခ်ီသည္ ရန္ကုန္တြင္ ဟီတာခ်ီ အာရွ လီမိတက္ ႐ံုးခြဲဖြင့္လွစ္လိုက္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ယမန္ေန႔က ေၾကညာလိုက္သည္။ စီးပြားေရး တိုးတက္ရန္ အလားအလာရွိၿပီး ကမာၻတဝန္းမွ ကုမၸဏီမ်ား ျမန္မာ့ေစ်းကြက္သုိ႔ အၿပိဳင္အဆိုင္ ဝင္လာရန္ ျပင္ဆင္ေနၾကေၾကာင္း၊ ဟီတာခ်ီသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူမႈ အေျခခံအေဆာက္အအံု ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ယခင္ကတည္းကပင္ ဆက္ဆံေရး ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ထင္ရွားသည့္ တခုမွာ ၁၉၅၀ ဝန္းက်င္က လွ်ပ္စစ္စက္႐ံုမ်ားအတြက္ စက္ကိရိယာမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ဖူးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဂ်ပန္တူးေဒး သတင္းစာက ေရးသားထားသည္။


Leave a Reply