တင္ခ်င္းဆက္အမႊာ ခြဲစိတ္မႈ ေအာင္ျမင္ | ဧရာ၀တီ

တင္ခ်င္းဆက္အမႊာ ခြဲစိတ္မႈ ေအာင္ျမင္

Hits:1
  | |

မႏၲေလး ခုတင္ ၅၅၀ ဆံ့ ကေလးေဆး႐ံုႀကီးတြင္ တင္ခ်င္းဆက္ အမႊာ ေမာင္ေအာင္ခန္႔ေက်ာ္ႏွင့္ ေမာင္ေအာင္ျမတ္ေက်ာ္တို႔ကို ႏိုဝင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ၁၂ နာရီၾကာၿပီးေနာက္ ေအာင္ျမင္စြာ ခြဲစိတ္ေပးႏိုင္လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။ ခြဲစိတ္မႈကို ကေလးခြဲစိတ္ကုပညာဌာန ပါေမာကၡ/ဌာနမႉး ေဒါက္တာ ေအာင္ျမ၊ ေမ့ေဆးဆရာဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေမာင္ဦးတို႔ ဦးေဆာင္ၿပီး ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးမွ ဆရာဝန္ႀကီးမ်ား၊ သူနာျပဳဆရာမ်ားႏွင့္အတူ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း ေၾကးမံုသတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>