ကခ်င္ မဟာမိတ္အဖြဲ႔ သမၼတ အိုဘားမားထံ အိတ္ဖြင့္စာပို႔ | ဧရာ၀တီ

ကခ်င္ မဟာမိတ္အဖြဲ႔ သမၼတ အိုဘားမားထံ အိတ္ဖြင့္စာပို႔

Hits:1
  | |

ႏိုင္ငံတကာမွ ကခ်င္ အဖြဲ႔ ၃၄ ဖြဲ႔ စုစည္းထားသည့္ ကခ်င္ မဟာမိတ္အဖြဲ႔ (Kachin Alliance) က ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ရန္ စီစဥ္ထားသည့္ အေမရိကန္သမၼတ အိုဘားမားထံ အိတ္ဖြင့္စာတေစာင္ကို ယမန္ေန႔ ေန႔စြဲျဖင့္ ေပးပို႔လိုက္သည္။ ယင္းေပးစာတြင္ သမၼတ အိုဘားမား ခရီးစဥ္သည္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ဆိုးဝါးေနဆဲျဖစ္သည့္ ျမန္မာအစိုးရကို တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳရာ ေရာက္ေၾကာင္း၊ အစိုးရႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံျခင္းေၾကာင့္ အရပ္သားမ်ားအေပၚ အစိုးရတပ္မ်ား၏ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ရြာပုန္းရြာေရွာင္ ဒုကၡသည္မ်ားအေရး ကုလသမဂၢ အခန္းက႑ကို ေလ်ာ့က်ေစႏိုင္ေၾကာင္း၊ ဤရလဒ္မ်ားေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ားအေရး ေမွးမွိန္ႏိုင္ၿပီး ႏိုင္ငံ မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေစႏိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။


One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

  1. Jealous again?jealous to government or to everyone?