ရခိုင္ေဒသ ဒုကၡသည္ ၁ သိန္းေက်ာ္ အတြက္ ေဒၚလာ ၁၁ သန္းခန္႔ လိုအပ္ | ဧရာ၀တီ

ရခိုင္ေဒသ ဒုကၡသည္ ၁ သိန္းေက်ာ္ အတြက္ ေဒၚလာ ၁၁ သန္းခန္႔ လိုအပ္

Hits:1
  | |

ရခိုင္ေဒသတြင္း မၾကာခင္က ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ အိုးအိမ္စြန္႔ခြာ ေရွာင္တိမ္းရသူ လူေပါင္း ၁၁၀၀၀၀ ေက်ာ္အတြက္ ေဒၚလာ ၁၁ သန္းခန္႔လိုအပ္ေန၍ အကူအညီမ်ားေပးရန္ ကမၻာ့ စားနပ္ရိကၡာ အစီအစဥ္(WFP)က ေျပာဆိုလိုက္သည္။ ထို ဒုကၡ သည္ မ်ားသည္ ေနအိမ္မ်ား မီးေလာင္ကြ်မ္းမႈေၾကာင့္ လယ္ကြင္းမ်ားႏွင့္ သစ္ပင္ေအာက္မ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကရၿပီး အစား အေသာက္ ႏွင့္ ယာယီ အမိုးအကာမ်ား လို အပ္ေနသည္ဟု အာရွေဒသ ဆိုင္ရာ WFP ေျပာခြင့္ရသူ Marcus Prior က ေျပာၾကား ေၾကာင္း AP သတင္းတြင္ ပါရွိသည္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>