“ပိုက္လိုင္း အိပ္မက္ဆိုး” သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ က်င္းပ | ဧရာ၀တီ

“ပိုက္လိုင္း အိပ္မက္ဆိုး” သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ က်င္းပ

Hits:548
  | |

ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္း ေရႊသဘာ၀ ဓာတ္ေငြႏွင့္ ေရနံပိုက္လိုင္း စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ခံ ေနရ မႈ မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး“ပိုက္လိုင္း အိပ္မက္ဆိုး” အမည္ရွိ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ တခုကို ယေန႔ ထုိင္းႏုိင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ထုိင္းျမန္မာ နယ္စပ္ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕တို႔တြင္ က်င္းပသည္။ ပေလာင္(တအာင္း) ေက်ာင္းသားႏွင့္ လူငယ္အစည္းအ႐ုံး(TSYO) အဖြဲ႔က အခ်က္အလက္မ်ား ျပဳစု၍ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းမွ ၿမိဳ႕နယ္ ၆ ခုႏွင့္ ေက်းရြာ ၅၁ ရြာ အတြင္း ေရႊသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ ေရနံပိုက္လိုင္း စီမံကိန္း အတြက္ လံုၿခံဳေရး တာ၀န္ယူသည့္ အစိုးရ စစ္တပ္၊ ရဲ တပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ ျပည္သူ႔စစ္ အဖြဲ႕တို႔က လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကုိ အဓိက ေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။


Leave a Reply