၁၉၈၂ ႏုိင္ငံသား ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး အဆို မေအာင္ျမင္ | ဧရာ၀တီ

၁၉၈၂ ႏုိင္ငံသား ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး အဆို မေအာင္ျမင္

Hits:495
2   | |

၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ဥပေဒကို ပယ္ဖ်က္၍ အသစ္ေရးဆြဲ ျပဌာန္းေရး အဆို ယမန္ေန႔က အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္တြင္ ကန္႔ကြက္မႈမ်ား၍ မေအာင္ျမင္ဘဲ မွတ္တမ္း အေနျဖင့္ ထားရွိရန္ ဆုံးျဖတ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္း အဆိုကို စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၇ မွ ဦးတင္ျမက တင္သြင္းျခင္း ျဖစ္ၿပီး လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ၀န္ႀကီး ဦးခင္ရီက ယင္းဥပေဒ ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မည္သည့္ အခန္း ပုဒ္မ အားနည္းေန၍ ျပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္သည္ကို တိက်စြာ အတည္ျပဳေထာက္ျပ သင့္သည္ဟု အႀကံျပဳလိုေၾကာင္းႏွင့္ အခ်ိန္ယူ စဥ္းစားသင့္ေၾကာင္း ျပန္လည္ ရွင္းလင္းသည္ဟု အစိုးရ သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။


2 Responses

Leave a Reply

  1. ထိုဥပေဒကို ကၽြန္ေတာ္ တို႔နား မလည္ပါ။ စစ္ အစိုးရ လက္ထက္ အဆက္ဆက္တရုတ္မ်ား ျမန္မာျပည္ သို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္ ကို သာေတြ႕ရပါသည္။ ၁၉၆၀ ခုႏွစ္ မ်ားအတြင္း ေရာက္ေသာ တရုတ္မ်ား အေနျဖင့္ စစ္တပ္ကို ေမွာင္ခိုပစၥည္းမ်ားကူသယ္ေပးျခင္း၊ ထိုစဥ္က တပ္ရင္းမႉးမ်ား ဗ်ဴဟာမႉးမ်ား ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရး အတြက္ ေမွာင္ခိုလုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ေပးျခင္းျဖင့္ မွတ္ပံုတင္ ရရွိရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ပါသည္။ စစ္တပ္မွ အာဏာႏွင့္ ထုတ္ေပးေသာ မွတ္ပံုတင္သည္ ဘိုးဘြားနာမည္ကို ေတြ႕ရာထည့္ ႏိုင္ပါသည္။ ျမန္မာျပည္တြင္ေမြးဖြားေၾကာင္းလည္းျပစရာ မလိုပါ။တိုင္းရင္းသား စကားပင္တတ္စရာ မလိုပါ။ ထိုမွတ္ပံုတင္ ကိုင္ထားေသာ လူမ်ား ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရဌာန မ်ားတြင္ လုပ္ေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ပတ္သတ္ ေနျခင္းကလည္း ျမန္မာ ႏိုင္ငံသားဥပေဒ သည္ ထိုဥပေဒကို အေကာင္အထည္ ေဖၚေနရေသာ လူတစ္စု၏ လိုရာဆြဲ ေတြ႔ရာလုပ္မႈ မ်ားကို ခံေန၇ေၾကာင္းသိသာေနပါသည္။ ဥပေဒ တြင္ အျပစ္မရွိပါ။ အာဏာ အလြဲသံုးစားလုပ္ေသာ သူမ်ားတြင္သာ အျပစ္ရွိပါသည္။

  2. စစ္ကုိင္းတုိင္းက…ဦးတင္ျမကုိ…ေသေသခ်ာခ်ာစစ္ၾကည့္ၾကပါအုံး..