ရွမ္း ဒုကၡသည္မ်ား ဆိုင္ရာ စာအုပ္ ထုတ္ေ၀ | ဧရာ၀တီ

ရွမ္း ဒုကၡသည္မ်ား ဆိုင္ရာ စာအုပ္ ထုတ္ေ၀

Hits:164
  | |

ရွမ္းတိုင္းရင္းသား ဒုကၡသည္မ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေရးသား ျပဳစုထားေသာ  “စခန္းမရွိတဲ့ ရွမ္းဒုကၡသည္မ်ား” The Shan: Refugees without a camp အမည္ရွိ စာအုပ္ ထုတ္ေ၀သည့္ သတင္းစာ ရွင္းလင္း ပြဲကို ယမန္ေန႔က ထိုင္း ႏုိင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ ႏုိင္ငံျခားသား သတင္းေထာက္မ်ား ကလပ္(FCCT)တြင္ က်င္းပသည္။ အမ်ိဳးသမီး စာေရး ဆရာမBernice Koehler Johnson ျပဳစုထားေသာ စာမ်က္ႏွာ ၂၀၀ ေက်ာ္ပါ ယင္းစာအုပ္၌ ထိုင္း ႏုိင္ငံတြင္း ခုိလႈံေနသည့္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား သည္ ဒုကၡသည္ အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳ မခံရေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည္ဟု သိရသည္။


Leave a Reply