မီးသတ္ကို ျပည္ထဲေရးသို႔ လႊဲေျပာင္း | ဧရာ၀တီ

မီးသတ္ကို ျပည္ထဲေရးသို႔ လႊဲေျပာင္း

Hits:789
  | |

လူမူဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ မီးသတ္ဦးစီးဌာန ကို ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီး ဌာနသို႔ ယေန႔ ေန႔လယ္ပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မီးသတ္ဦးစီးဌာန ရုံးခ်ဳပ္ ၌ လဲႊေျပာင္းေပးအပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေနျပည္္ေတာ္ မီးသတ္ ဦးစီးဌာန က ေျပာသည္။ လဲႊေျပာင္းေပးအပ္ျခင္း ကုိ ဌာနတြင္း အစီအစဥ္ျဖင့္သာ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး အခမ္း အနား တခုအေနျဖင့္ လုပ္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။


One Response

Leave a Reply

  1. ယခင္ လိုပဲ ရဲေတြ ပိုက္ဆံ ေတာင္းရမယ့္ ေနရာေတြမွာ မီးသတ္ေတြကို ေတာင္းခိုင္းမယ္ေပါ့။ စတစ္ကာ မကပ္ရ၊ ဆိုင္ကယ္မစီး ရတို႔ လို ၫႊန္ၾကားခ်က္ေတြ ထုတ္ခဲ့တဲ့ ေစာက္ေပါ ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ရဲ့ၫႊန္ၾကားခ်က္ ေတြကို အကာင္အထည္ ေဖၚ ႏိုင္ဖို႔ မီးသတ္ ကို ရဲတပည့္ အျဖစ္ျပန္ေမြးတာပါ။ မီးသတ္ တပ္ဖြဲ႕ေတြ အရံမီးသတ္ တပ္ဖြဲ႕ေတြကို တပ္မေတာ္ေအာက္ဆြဲသြင္းတဲ့ သေဘာပါ။ ဆန္႔က်င္ၾကပါ။ ျပည္သူကို ႏွိပ္ကြပ္ဖိဳ႕ တမင္ႀကံစည္ထားတဲ့ ညစ္ပတ္တဲ့ အႀကံျဖစ္ပါတယ္။