သတင္းတို

စာေပစိစစ္ေရး မူဝါဒ ေျဖေလွ်ာ့မည္

Hits:1
  | |
Print This Post

ေခတ္ေနာက္ျပန္ ဆြဲသူမ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတြင္ ခ်န္ထားခဲ့မည္ဟု သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က သတိေပးၿပီးေနာက္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ စာေပစိစစ္ေရးဌာနက စာေပစိစစ္ေရးဆုိင္ရာ မူ၀ါဒ ေျဖေလွ်ာ့မႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းမီဒီယာမ်ားကို အေၾကာင္း ၾကားလုိက္သည္။ ယင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အစည္းအေ၀းကို မနက္ျဖန္ ေမလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ စာေပစိစစ္ေရး႐ံုး၌ က်င္းပျပဳလုပ္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တရား၀င္ သတင္းထုတ္ျပန္လုိက္သည္။


WSJ LIVE VIDEO:

Leave a Reply