မေလးရွားႏွင့္ ျမန္မာ အက်ဥ္းသားလဲလွယ္ေရး ျပဳလုပ္မည္ | ဧရာ၀တီ

မေလးရွားႏွင့္ ျမန္မာ အက်ဥ္းသားလဲလွယ္ေရး ျပဳလုပ္မည္

Hits:95
0   | |

မေလးရွား ႏွင့္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းထားသူမ်ားကို အျပန္အလွန္ လဲလွယ္ရန္ ရွိေၾကာင္း မေလးရွား ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီး Datuk Seri Hishammuddin Hussein က ေျပာသည္။ ျပန္ပို႔ရန္ရွိေသာ မေလးရွားလူ၀င္မႈ ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းမ်ားတြင္ ဖမ္းဆီးထားသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ၁၀၀၀ ခန္႔ရွိၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဖမ္းဆီးခံထားရေသာ မေလးရွားႏုိင္ငံသား မည္မွ်ရွိသည္ကို မသိရေသးေၾကာင္း လည္း ၎ကဆိုသည္။ ထိုအစီအစဥ္ကို လာမည့္အပတ္အတြင္း ၂ ႏုိင္ငံ တာ၀န္ရွိသူမ်ားေတြ႕ဆုံၿပီး စတင္ရန္ရွိေၾကာင္း၊ ျမန္မာ ဒု ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ျမင့္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံၿပီးေနာက္ သတင္းေထာက္မ်ားကို ထိုသို႔ ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မေလးရွား သတင္းမ်ားက ဆိုသည္။


2 Responses

Leave a Reply

  1. Pingback: မေလးရွားႏွင့္ ျမန္မာ အက်ဥ္းသားလဲလွယ္ေရး ျပဳလုပ္မည္ | Burmese Hearts

  2. I don’t know about Burma at all but is so interested to read the news paper on line and I am wondering if someone would advise me whether Burma is a good place for manufacturing investment. I operate a battery factory in China and employ over 300 people. I like to do the same in Burma. I think to move to a market oriented economy by supporting private industry is the quickest way to make the country strong. The western investers will bring in technology, market, value and culture. If you watch the changes happened in China in the last 30 years, it could happen in Burma too. If anyone could help me to connect to Burma authority for foreign investment, please let me know. Sing Chan, email: [email protected].