သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ လက္တြဲၾကရန္ ဒု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ယြက္စစ္ ေျပာ | ဧရာ၀တီ

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ လက္တြဲၾကရန္ ဒု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ယြက္စစ္ ေျပာ

Hits:24,401
  | |

ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (SSA) ေတာင္းပိုင္း ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ လြယ္တိုင္းလ်န္၌ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၇ ရက္ေန႔က က်င္းပေသာ ၆၆ ႏွစ္ေျမာက္ ရွမ္းျပည္အမ်ဳိးသားေန႔ အခမ္းအနား (ဓာတ္ပံု – ဧရာဝတီ)

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရအဖြဲ႔က ေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို လက္တြဲပူးေပါင္းၿပီး စည္းလံုးညီညြတ္စြာျဖင့္ စစ္မွန္သည့္ ျပည္ေထာင္စု စစ္စစ္အား တည္ေထာင္သြားၾကရန္ အားလံုးႀကိဳးပမ္းသင့္ေၾကာင္း ရွမ္းျပည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ေကာင္စီ (RCSS) ၏ ဥကၠ႒ ဒု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ယြက္စစ္က ေျပာဆိုလိုက္သည္။

အစိုးရက လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းတိုင္းႏွင့္ ပါတီတိုင္းအား ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးရန္ ႀကိဳဆို ကမ္းလွမ္းလာၿပီ ျဖစ္သျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာမ်ားအား ဝိုင္းဝန္းေျဖရွင္းကာ တိုင္းျပည္တိုးတက္ေရးအတြက္ စည္းလံုးညီညႊတ္စြာျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ၾကရန္ အခ်ိန္အခါေကာင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (SSA) ေတာင္းပိုင္း ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ လြယ္တိုင္းလ်န္၌ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၇ ရက္ေန႔က က်င္းပေသာ ၆၆ ႏွစ္ေျမာက္ ရွမ္းျပည္အမ်ဳိးသားေန႔ အခမ္းအနား မိန္႔ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္း ေျပာဆိုသြားသည္။

“သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရအဖြဲ႔၏ ေစတနာမ်ားကို ဂုဏ္ယူ အသိအမွတ္ျပဳရမည္ ျဖစ္သည္။ ဤကဲ့သို႔ အေျခအေနတြင္ ဝိုင္းဝန္း မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါက တိုင္းျပည္အတြက္ နစ္နာကာ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ အသိပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္တို႔၏ အားနည္ခ်က္ပင္ ျဖစ္မည္” ဟု သူ၏ မိန္႔ခြန္းတြင္ ပါရွိသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ရာတြင္ အာဏာလႊဲေျပာင္းျခင္း မျပဳလုပ္လိုဘဲ စစ္အာဏာကို ဆက္လက္ ဆုပ္ကိုင္ထားလိုသူမ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားအား မလိုက္နာဘဲ ကိုယ္က်ဳိးရွာလိုသူမ်ား၊ ဒီမိုကေရစီနည္းျဖင့္ တိုင္းျပည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ မလုပ္ေဆာင္ဘဲ စစ္အာဏာျဖင့္ အုပ္စိုးၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ပ်က္ျပားေအာင္ ေသြးထိုး ေနသူမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ပ်က္ျပားေစႏိုင္ေသာ အခ်က္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေထာက္ျပ ေျပာဆိုသြားသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ပ်က္ျပားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ အဖ်က္သမားမ်ားအား ဝိုင္းဝန္းဆန္႔က်င္ တြန္းလွန္ကာ ပန္းတိုင္ထိ ေရာက္ေအာင္ လက္တြဲ ေဆာင္ရြက္သြားၾကရမည္ ျဖစ္ၿပီး ဒီမိုကေရစီ လိုလားကာ ျပည္ေထာင္စုအား ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသူမ်ား အားလံုး ေနာက္မဆုတ္ဘဲ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္အထိ စည္းလံုးညီညြတ္စြာျဖင့္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ၾကရန္လည္း တိုက္တြန္း ေျပာဆိုသြားသည္။

SSA ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရတို႔ ႏွစ္ဘက္ ပဏာမ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈ ရရွိထားၿပီးျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ သေဘာတူညီမႈ ရရွိထားေသာ္လည္း ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း၌ ႏွစ္ဘက္တပ္မ်ားအၾကား တိုက္ပြဲေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသးေၾကာင္း သိရသည္။

မွားခဲ့ေသာ အမွားမ်ားကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ရန္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ႀကီးေလးသည့္ တာဝန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေတာ္လွန္ေရး အခ်ိန္ကာလလ ၾကာရွည္လာပါက ျပည္သူလူထု ပိုမို ဆင္းရဲႏြမ္းပါးလာျခင္းႏွင့္ အျခား ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ဳိးမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း ဖိႏွိပ္မႈရွိေနသမွ် ကာလပတ္လံုး မ်ဳိးခ်စ္ေတာ္လွန္ေရး ဆိုသည္မွာလည္း ပေပ်ာက္သြားမည္ မဟုတ္ဟု ဒု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ယြက္စစ္က ဆိုသည္။

စစ္အာဏာရွင္တို႔၏ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ျခယ္မႈေၾကာင့္ ေတာ္လွန္ေရး ေပၚေပါက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေတာ္လွန္ေရးတြင္ အႏုနည္း၊ အၾကမ္းနည္း ထိုနည္းလမ္း ႏွစ္သြယ္လံုးကို ျပည္ေထာင္စုသားမ်ား အေနျဖင့္ အသံုးျပဳ၍ ေတာ္လွန္ခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္ အာဏာအား စစ္အင္အားသံုး သိမ္းပိုက္ခဲ့သည့္ စစ္အာဏာရွင္မ်ားအား ၿဖိဳလွဲႏိုင္မႈ မရွိျခင္းကို အားနည္းခ်က္ႏွင့္ ေပ်ာ့ကြက္မ်ားရွာ၍ ျပဳျပင္သင့္ေၾကာင္းလည္း ေထာက္ျပထားသည္။

စည္းလံုး ညီညႊတ္ေရးကို မ်ဳိးခ်စ္ ေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ား သာမက ျပည္သူလူထုကလည္း အၿမဲေတာင္းဆိုေနေၾကာင္း၊ ထို႔အတူ ျပည္ေထာင္စုႀကီး၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္ေသာ “ပင္လံု” စာခ်ဳပ္ကို ေမ့ထား၍ မရသကဲ့သို႔ ေက်ာ္လႊားသြား သြား၍လည္း ရမွာမဟုတ္ေၾကာင္း မိန္႔ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္းေျပာဆိုသြားသည္။


3 Responses

Leave a Reply

 1. စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ကိုျပန္အသက္သြင္းခ်င္ေနတဲလူေတြ စစ္တပ္ထဲမွာ အမ်ားၾကီးက်န္ေနေသးတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ျပည္သူေတြကို စစ္အာဏာနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ျပီး တိုင္းျပည္တိုးတက္ေအာင္ လုပ္လို႔ မရဘူးဆိုတာ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာက ေ*********ၾကီးေတြ ေကာင္းေကာင္းသိတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔ေတြအာဏာရဲ႕ အရသာ၊ စည္းစိမ္ရေပါက္ရလမ္းေတြကို တက္မက္ေနၾကျပီး အျမဲတမ္းဖိႏွိပ္ထားျခင္ေနတာ။ ျငိမ္ခ်မ္းေရးဆိုတာ သူတို႔အတြက္ မလုပ္ခ်င္ဆံုးအရာပဲ။

  • Losing power will mean to them losing money. Losing money will mean to them losing mistresses. Triple loss is unimaginable to the current vampires. Power, Money and Sex.

 2. ၁ ။ အဆိုးၿမင္ ၀ါဒီ ေနာက္ေၾကာင္းၿပန္လွည့္ခ်င္သူမ်ာအား ဘံုရန္သူ အၿဖစ္ သတ္မွတ္ေခ်မုန္းၾက ။
  ၂ ။ အဆိုၿမင္ စစ္၀ါဒီမ်ားအား ဘံုရန္သူအၿဖစ္ သတ္မွတ္ေခ်မုန္းၾက ။
  ၃ ။ ၿပည္ေထာင္စုၾကီး ေအးခ်မ္း သာယာေရးအား ၀င္ေရာက္ေႏွာင့္ရွက္သူမ်ား အား ဆန္ ့က်င္ၾက ။
  ၄ ။ လက္နက္အားကိုး အာဏာရူးခ်င္သူမ်ားအား ဘံုရန္သူအၿဖစ္ သတ္မွတ္ေခ်မုန္းၾက ။
  ၅ ။ တကိုယ္ေကာင္းဆန္ၿပီး တိုင္းၿပည္အက်ိဴးစီးပြားမွန္သမ်ွ အိပ္ထဲထည့္ခ်င္သူမ်ားအားဘံုရန္ သူအၿဖစ္သတ္ မွတ္ေခ်မုန္းၾက ။
  ၆ ။ တိုင္းၿပည္တည္ၿငီမ္ေအးခ်မ္းေရး အား ၀င္ေရာက္ေႏွာင့္ရွက္သူမ်ားအား ဘံုရန္သူအၿဖစ္သတ္မွတ္ေခ်မွန္းၾက ။
  ၇ ။ ၿပည္ေထာင္စုၾကီး ထာ၀စဥ္ တည္သန္ ့ခိုင္ၿမဲေရး တို ့အေရး ။
  ၈ ။ ဖယ္္ဒီရယ္ ၿပည္ေထာင္စုၾကီး ၿဖစ္ေပၚလာေရး တို ့အေရး ။
  ၉ ။ တိုင္းရင္းသားအားလံုး တန္းတူေရတူ အခြငိ့အေရး ရရိွ ေရး တို့အေရး ။
  ၁၀။ လူမ်ိဳးဘာသာမေ၇ြး မိမိအရည္အခ်င္းအလိုက္ ထိုက္သန္ ့သည့္ ေနရာ ၊ ရာထူးရရိွေရး တို ့အေရး ၊