ဒုတိယအႀကိမ္ လြတ္လပ္ျခင္းအႏုပညာ ႐ုပ္ရွင္ႏွင့္ဂီတပြဲေတာ္ (႐ုပ္/သံ) | ဧရာ၀တီ

ဒုတိယအႀကိမ္ လြတ္လပ္ျခင္းအႏုပညာ ႐ုပ္ရွင္ႏွင့္ဂီတပြဲေတာ္ (႐ုပ္/သံ)

Hits:29
  | |


ဒုတိယအႀကိမ္ လြတ္လပ္ျခင္းအႏုပညာ ႐ုပ္ရွင္ႏွင့္ဂီတပြဲေတာ္ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေတာ္၀င္စင္တာမွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့တာကို ဧရာ၀တီမွ ႐ုပ္သံ ႐ုိက္ကူးတင္ဆက္ထားပါတယ္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>