ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းေလွ်ာက္သူမ်ားကို ပန္းရဲ႕လမ္းက ကူညီ (႐ုပ္/သံ) | ဧရာ၀တီ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းေလွ်ာက္သူမ်ားကို ပန္းရဲ႕လမ္းက ကူညီ (႐ုပ္/သံ)

Hits:55
  | |

နယ္လွည့္ဂီတေဖ်ာ္ေျဖကာ ရံပံုေငြရွာေဖြၿပီး ဒုကၡေရာက္သူေတြကုိ ကူညီေပးေနတဲ့ ပန္းရဲ႕လမ္းအဖြဲ႔က ရန္ကုန္မွ လိုင္ဇာကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လွမ္းေလွ်ာက္ေနၾကတဲ့ အဖြဲ႔ကို အုတ္တြင္းၿမိဳ႕မွာ ေတြ႔ဆံုကာ ကူညီေပးခဲ့ပါတယ္။ ဧရာ၀တီမွ ႐ုပ္/သံ ႐ိုက္ကူး တင္ဆက္ထားပါတယ္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>