ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ႏိုင္ငံတကာမာရသြန္ၿပိဳင္ပြဲ (႐ုပ္/သံ) | ဧရာ၀တီ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ႏိုင္ငံတကာမာရသြန္ၿပိဳင္ပြဲ (႐ုပ္/သံ)

Hits:17
  | |

ႏိုင္ငံျခားသား ၅၀၀ ေက်ာ္ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္တဲ့ ႏိုင္ငံတကာ မာရသြန္ျပိဳင္ပြဲကုုိ ရန္ကုုန္ျမိဳ႕မွာ ဇန္နဝါရီလ ၂၇ ရက္ေန႔က ပထမဆံုုးအၾကိမ္ ျပဳလုပ္က်င္းပ
ခဲ့ပါတယ္.။ အဲ့ဒီအေၾကာင္းကိုု ဧရာဝတီ ရုုပ္သံမွာ တင္ျပထားပါတယ္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>