ႏိုင္ငံတကာ အစားစာႏွင့္ ကုန္စည္ျပပြဲ (႐ုပ္/သံ) | ဧရာ၀တီ

ႏိုင္ငံတကာ အစားစာႏွင့္ ကုန္စည္ျပပြဲ (႐ုပ္/သံ)

Hits:16
  | |

ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္းမွ ထုတ္လုပ္ေသာ အစားအစာႏွင့္ မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းေတြ ျပသေရာင္းခ်ပြဲကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕  တပ္မေတာ္ခန္းမမွာ ဇန္န၀ါရီလ ၂၄ ရက္မွ ၂၇ ရက္အထိ ျပဳလုပ္သြားခဲ့ပါတယ္။ ဧရာ၀တီမွ ႐ုပ္/သံ ႐ိုက္ကူးတင္ဆက္ထားပါတယ္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>