အျငင္းပြားေနေသာ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးေရြးခ်ယ္ပြဲ (႐ုပ္/သံ) | ဧရာ၀တီ

အျငင္းပြားေနေသာ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးေရြးခ်ယ္ပြဲ (႐ုပ္/သံ)

Hits:125
  | |

တျပည္လံုးအတိုင္းအတာနဲ႔ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေရြးပြဲကို လူထုဆႏၵအရ ျပဳလုပ္ေနေပမယ့္ မေက်နပ္မႈေတြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေဟာင္းေတြက လြဲေျပာင္းမေပးခ်င္တဲ့ ျပႆနာေတြ ရွိေနပါတယ္။ ဒီသတင္းကို ရုပ္သံနဲ႔ တင္ဆက္ထားပါတယ္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>