႐ုပ္သံ

Dateline Irrawaddy (႐ုပ္/သံ)

Hits:11
  | |
Print This Post

ဒီတပတ္ ဒိတ္လိုင္း ဧရာဝတီမွာေတာ့ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ပ်က္ခ့ဲသမွ် ႏုိင္ငံေရး ၊စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး စသျဖင့္က႑ေတြအေပၚ ဧရာဝတီ ဝိုင္းေတာ္သားေတြက သံုးသပ္တင္ျပေဆြးေႏြးထားပါတယ္။


WSJ LIVE VIDEO:

Leave a Reply