သိမ္းယူလယ္ေျမမ်ား ေရာက္စားခဲ့ေၾကာင္း ေဇကမာၻ၀န္ခံ (႐ုပ္/သံ) | ဧရာ၀တီ

သိမ္းယူလယ္ေျမမ်ား ေရာက္စားခဲ့ေၾကာင္း ေဇကမာၻ၀န္ခံ (႐ုပ္/သံ)

Hits:1
  | |

သိမ္းယူခဲ့တဲ့ ေရႊနံ႔သာလယ္ေျမေတြကို ျပန္ေရာင္းစားခဲ့တယ္လို႔ ေဇကမၻာကုမၸဏီ မန္ေနဂ်ာ ဦးျမင့္ေဇာ္က တရားရံုးမွာ ၀န္ခံခဲ့ပါတယ္ ဒီသတင္းအျပည့္အစံုကို ဧရာ၀တီက ရုပ္သံ တင္ဆက္ထားပါတယ္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>