ရန္ကုန္မွာက်င္းပေသာ ကေလးကူးသန္းေရာင္း၀ယ္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေန႔ အခမ္းအနား (႐ုပ္/သံ) | ဧရာ၀တီ

ရန္ကုန္မွာက်င္းပေသာ ကေလးကူးသန္းေရာင္း၀ယ္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေန႔ အခမ္းအနား (႐ုပ္/သံ)

Hits:1
  | |

ဒီဇင္ဘာ (၁၂) ရက္ေန႔မွာ က်ေရာက္တဲ့ ကေလးကူးသန္းေရာင္း၀ယ္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးေန႔အခမ္းအနားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေရႊဂံုတိုင္ရွိ Excel Tower မွာ က်င္းပခဲ့ပါတာကို ဧရာ၀တီမွ ႐ိုက္ကူး တင္ဆက္ထားပါတယ္


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>