၁၆ႏွစ္ျပည့္ ဒီဇင္ဘာေက်ာင္းသား လႈပ္ရွားမႈ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနား (႐ုပ္/သံ) | ဧရာ၀တီ

၁၆ႏွစ္ျပည့္ ဒီဇင္ဘာေက်ာင္းသား လႈပ္ရွားမႈ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနား (႐ုပ္/သံ)

Hits:1
  | |

ျမန္မာျပည္ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈေတြထဲက ဒီဇင္ဘာေက်ာင္းသား လႈပ္ရွားမႈဟာ သမိုင္း၀င္တဲ့လႈပ္ရွားမႈတခုျဖစ္ပါတယ္။ ၁၆ႏွစ္ျပည့္ ဒီဇင္ဘာေက်ာင္းသား လႈပ္ရွားမႈ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားကို ရုပ္သံနဲ႔ တင္ဆက္ထားပါတယ္။


Leave a Reply