ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ မေကြးၿမိဳ႕ လူထုေဟာေျပာပြဲ (႐ုပ္/သံ) | ဧရာ၀တီ

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ မေကြးၿမိဳ႕ လူထုေဟာေျပာပြဲ (႐ုပ္/သံ)

Hits:1
  | |

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကမေကြးၿမိဳ႕ လူထုေဟာေျပာပြဲမွာ ေက်ာင္းသားလူငယ္ေတြကို ကေလးေတြကို လူႀကီးေတြက လမ္းဖြင့္ေပးဖို႔ ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါတယ္။ ဧရာ၀တီက ႐ုပ္/သံ ႐ိုက္းကူးတင္ဆက္ထားပါတယ္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>