လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီ စီမံကိန္းနဲ႔ ေဒသခံေတြရဲ႕ ဘဝ (႐ုပ္/သံ) | ဧရာ၀တီ

လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီ စီမံကိန္းနဲ႔ ေဒသခံေတြရဲ႕ ဘဝ (႐ုပ္/သံ)

Hits:1
  | |

လက္ပံေတာင္းေတာင္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ဆႏၵျပ သံဃာေတာ္ေတြကို အၾကမ္းဖက္ျဖိဳးခြင္းခံရမႈနဲ႔ လယ္ယာေျမသိမ္းခံထားရတဲ့ ေဒသခံေတြရဲ႕ ဘဝတြကို ရိုက္ကူး
တင္ဆက္ထားပါတယ္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>