ဖမ္းဆီးထားတဲ့ ေၾကးနီစီမံကိန္း ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပသူမ်ားအား ႐ံုးထုတ္စစ္ေဆး (႐ုပ္/သံ) | ဧရာ၀တီ

ဖမ္းဆီးထားတဲ့ ေၾကးနီစီမံကိန္း ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပသူမ်ားအား ႐ံုးထုတ္စစ္ေဆး (႐ုပ္/သံ)

Hits:1
  | |

ေၾကးနီစီမံကိန္းကို ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပသူမ်ားအား ပထမဆံုး အႀကိမ္ ေက်ာက္တံတား တရား႐ံုးႏွင့္ ပန္းဘဲတန္း တရား႐ံုးမွာ ႐ံုးထုတ္ စစ္ေဆးတာကို ဧရာ၀တီက ႐ုပ္/သံ တင္ဆက္ထားပါတယ္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>