မံုရြာရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား၏ ၾသ၀ါဒခံယူမႈအေပၚ သံဃာေတာ္တို႔၏ အျမင္မ်ား (ရုပ္/ သံ) | ဧရာ၀တီ

မံုရြာရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား၏ ၾသ၀ါဒခံယူမႈအေပၚ သံဃာေတာ္တို႔၏ အျမင္မ်ား (ရုပ္/ သံ)

Hits:1
  | |

လက္ပံေတာင္းေတာင္ ၿဖိဳခြဲမႈနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး မံုရြာရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား၏ ၾသ၀ါဒခံယူမႈအေပၚ သံဃာေတာ္တို႔၏ အျမင္မ်ား


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>