ဆင္ဆာေဖာ္ထုုတ္တဲ့ ျပပြဲ (႐ုုပ္/သံ) | ဧရာ၀တီ

ဆင္ဆာေဖာ္ထုုတ္တဲ့ ျပပြဲ (႐ုုပ္/သံ)

Hits:1
  | |

ျမန္မာႏိုုင္ငံမွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမူေတြ ျဖစ္ထြန္းေနေပမဲ့ ပန္းခ်ီအႏုုပညာေတြအေပၚမွာ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြ ႐ွိေနေသးတယ္ဆိုုတဲ့ ျမန္မာျပည္ အေျပာင္းအလဲမ်ားေနာက္ကြယ္ Beyond Burma ပန္းခ်ီျပပြဲ ႐ုုပ္သံ ျဖစ္ပါတယ္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>