ဒိုက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ အရက္ခ်က္စက္႐ံုအတြက္ လယ္ေျမမ်ား သိမ္းယူ | ဧရာ၀တီ

ဒိုက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ အရက္ခ်က္စက္႐ံုအတြက္ လယ္ေျမမ်ား သိမ္းယူ

Hits:1
  | |

ဒိုက္ဦးၿမိဳ႕နယ္မွာ ေရႊဟသၤာ အရက္ခ်က္စက္ရံု အတြက္ လယ္ဧက ၉၀ေက်ာ္ သိမ္းယူထားတဲ့ အေၾကာင္းကို ရုပ္/သံ နဲ႔ တင္ဆက္ထားပါတယ္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>