တမူးၿမိဳ႕မွ ေက်ာက္ေကာက္သမားမ်ား (႐ုပ္/သံ) | ဧရာ၀တီ

တမူးၿမိဳ႕မွ ေက်ာက္ေကာက္သမားမ်ား (႐ုပ္/သံ)

Hits:10
  | |

 တမူးၿမိဳ႕ ပါဟဲေခ်ာင္းထဲက ေက်ာက္ေတြကို ေကာက္ၿပီး စား၀တ္ေနေရး ေျဖရွင္းေနၾကတဲ့ ေက်ာက္ေကာက္ သမားေတြ အေၾကာင္းကို ဧရာ၀တီက ႐ုပ္/သံ ႐ိုက္ကူး တင္ဆက္ ထားပါတယ္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>