ေတာင္၀င္ အလုပ္သမားေတြ ဆက္လက္ အစာငတ္ခံ ဆႏၵျပဆဲ (႐ုပ္/သံ) | ဧရာ၀တီ

ေတာင္၀င္ အလုပ္သမားေတြ ဆက္လက္ အစာငတ္ခံ ဆႏၵျပဆဲ (႐ုပ္/သံ)

Hits:1
  | |

ေတာ္၀င္ အလုပ္သမားေတြရဲ႕  ထပ္ဆင့္တိုး တိုက္ပြဲ၀င္ ဆင္ႏြဲ႕မႈနဲ႔ ေတာ္၀င္ ကုမၸဏီပိုင္ရွင္ ဦးကိုကိုေထြးရဲ႕ တုန္႔ျပန္မႈ စကားေတြကို ႐ုပ္သံနဲ႔ တင္ဆက္ထားပါတယ္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>