မိုးထိမိုးမိ ေရႊလုပ္သားမ်ား ဆႏၵျပ (႐ုပ္/သံ) | ဧရာ၀တီ

မိုးထိမိုးမိ ေရႊလုပ္သားမ်ား ဆႏၵျပ (႐ုပ္/သံ)

Hits:1
  | |

မိုးထိမိုးမိ ေရႊလုပ္သားမ်ား နဲ႔ အမ်ိဳးသားႀကီးပြါး တိုးတက္ေရး ကုမၺဏီတို႔ သေဘာတူထားတဲ့ အခ်က္ (၆) ခ်က္ကို ကုမၺဏီဖက္မွ မလိုက္ေလ်ာတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ရန္ကုန္ကုမၺဏီ ရံုးခ်ဳပ္အေရွ႕မွာ လာေရာက္ ဆႏၵျပၾကတာကို ဧရာ၀တီက ႐ုပ္/သံ တင္ဆက္ထားပါတယ္။


Leave a Reply