ပုဂံမွ သဲပန္းခ်ီ (႐ုပ္/သံ) | ဧရာ၀တီ

ပုဂံမွ သဲပန္းခ်ီ (႐ုပ္/သံ)

Hits:1
  | |

ပုဂံမွ ေရွးေဟာင္း အႏုပညာ လက္ရာေတြနဲ႔ အတူ အခုခ်ိန္မွာ လူေတြ စိတ္၀င္စားလာတဲ့ ေခတ္သစ္ အႏုပညာလက္ရာ သဲပန္းခ်ီ အေၾကာင္းကို ႐ုပ္/သံ ႐ိုက္ကူးတင္ဆက္ ထားပါတယ္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>