ကခ်င္ဒုကၡသည္ေတြအတြက္ တမူးၿမိဳ႕မွ ရန္ပံုေငြကပြဲ (႐ုပ္/သံ) | ဧရာ၀တီ

ကခ်င္ဒုကၡသည္ေတြအတြက္ တမူးၿမိဳ႕မွ ရန္ပံုေငြကပြဲ (႐ုပ္/သံ)

Hits:1
  | |

ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ စစ္ပြဲေတြေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္ေနတဲ့ ကခ်င္ျပည္သူေတြကို ကူညီဖို႔ တမူးလူငယ္ကြန္ယက္အဖြဲ႔က ဦးစီးၿပီး ေဒသခံတိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ သီးေလးသီးအဖြဲ႔ ပူးေပါင္းကာ ရန္ပံုေငြကပြဲက်င္းပၿပီး ကခ်င္ျပည္သူေတြအတြက္ ၂၅ သိန္းကူညီေပးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>