သီတင္းကြ်တ္ လျပည့္ေန႔ လမ္း(၅၀) က ကာတြန္းျပပြဲ (႐ုပ္/သံ) | ဧရာ၀တီ

သီတင္းကြ်တ္ လျပည့္ေန႔ လမ္း(၅၀) က ကာတြန္းျပပြဲ (႐ုပ္/သံ)

Hits:43
  | |

သတင္းကြ်တ္ လျပည့္ေန႔ လမ္း(၅၀) က ကာတြန္းျပပြဲ (႐ုပ္/သံ) ကို ဧရာ၀တီက ႐ုပ္သံ ႐ိုက္ကူး တင္ဆက္ ထားပါတယ္။


Leave a Reply