သီတင္းကြ်တ္ လျပည့္ေန႔ လမ္း(၅၀) က ကာတြန္းျပပြဲ (႐ုပ္/သံ) | ဧရာ၀တီ

သီတင္းကြ်တ္ လျပည့္ေန႔ လမ္း(၅၀) က ကာတြန္းျပပြဲ (႐ုပ္/သံ)

Hits:1
  | |

သတင္းကြ်တ္ လျပည့္ေန႔ လမ္း(၅၀) က ကာတြန္းျပပြဲ (႐ုပ္/သံ) ကို ဧရာ၀တီက ႐ုပ္သံ ႐ိုက္ကူး တင္ဆက္ ထားပါတယ္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>