႐ုပ္သံ

က်ဴးေက်ာ္တဲမ်ား အဓမၼ အဖ်က္ခံရ (႐ုပ္/သံ)

Hits:1
  | |
Print This Post

ရာအိမ္မႉးက ေျမကြက္ေတြကို ပိုင္ရွင္မသိဘဲ ပိုက္ဆံယူၿပီး တဲထိုးေနထိုင္ခြင့္ ေပးခဲ့ၿပီးမွ ေျမပိုင္ရွင္ေပၚလာတာေၾကာင့္ က်ဴးေက်ာ္တဲေတြကို အဓမၼ ဖ်က္ဆီးခဲ့တာေတြကို ဧရာဝတီ႐ုပ္သံမွာ တင္ဆက္ထားပါတယ္။


WSJ LIVE VIDEO:

Leave a Reply