လက္ပံေတာင္းေတာင္ ကိစၥ ဘန္ေကာက္တြင္ သံဃာေတာ္မ်ား ဆႏၵျပ (႐ုပ္/သံ) | ဧရာ၀တီ

လက္ပံေတာင္းေတာင္ ကိစၥ ဘန္ေကာက္တြင္ သံဃာေတာ္မ်ား ဆႏၵျပ (႐ုပ္/သံ)

Hits:1
  | |

 ျမန္မာအစိုုးရက လက္ပံေတာင္းေတာင္ သပိတ္စခန္းကိုု အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြင္းမူေၾကာင့္ သံဃာနဲ႔ ျပည္သူေတြကိုု အျမန္ဆံုုး ျပန္လည္ေတာင္းပန္ဖိုု႔ကိုု ထိုုင္းႏိုုင္ငံေရာက္ ျမန္မာသံဃာေတာ္မ်ားက ဘန္ေကာက္ ျမန္မာသံရုုံးအေရွ႕မွာ ဆႏၵျပေတာင္း ဆိုုခဲ့တဲ့ ႐ုပ္သံ ျဖစ္ပါတယ္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>