ျမန္မာအစိုးရကို ADB ေစာင့္ၾကပ္ကူညီမည္ | ဧရာ၀တီ

ျမန္မာအစိုးရကို ADB ေစာင့္ၾကပ္ကူညီမည္

Hits:48,013
5   | |

မူမမွန္သည့္ လုပ္ရပ္မ်ိဳး မလုပ္ႏုိင္ ေအာင္ ADB ႏွင့္ World Bank တို႔ပူးေပါင္း ေစာင့္ၾကည့္သြားမည္ (ဓာတ္ပံု- ဧရာဝတီ)

အာရွဖြ႔ံၿဖိဳးေရးဘဏ္( ADB) က ျမန္မာႏုိင္ငံကို အေမရိကန္္ေဒၚလာ သန္း ၅၀ ကူညီသြားမည့္အေပၚ ျမန္မာ အစိုးရ က အက်ိဳးျပဳ လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ျခင္း ရွိ မရွိ ေစာင့္ၾကည့္မည္ဟု ေသာႀကၤာေန႕ ညေန ၄နာရီ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ပါ့ခ္ရိြဳင္ရယ္ ဟိုတယ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြတြင္ ADB ဘဏ္ဥကၠဌ ဟာရူဟီကုိ ကုိရူဒါက ေျပာသည္။

“ ျမန္မာအစိုးရ အေနနဲ႔ ကူညီေပးလိုက္တဲ့ေငြေၾကးအေပၚ သိသာတဲ့တာဝန္ယူမႈရွိရဲ႕လား၊ စီမံကိန္းေတြ အမွန္တကယ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရဲ႕လားဆိုတာကို ေစာင့္ၾကည့္မွာပါ”ဟု မစၥတာ ဟာရူဟီကုိ ကုိရူဒါက ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ေငြေၾကး ကူညီေပးရန္အတြက္  ျမန္မာအစိုးရအပါအဝင္ အျခားအဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ညိွႏိႈင္းဆဲျဖစ္ၿပီး ပထမ အဆင့္ အေနျဖင့္  နည္းပညာဖံြ႔ၿဖိဳးေရး၊ လုပ္သားအရင္းအျမစ္၊ အေသးစားအလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား ဖြ႔ံၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္း မ်ားအတြက္  အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၃သန္း ကိုလာမည့္ မတ္လကုန္တြင္ စတင္ကူညီသြားမည္ဟုသိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပညာေရး၊ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ အေျခခံအေဆာက္အဦ၊ ေဒသတြင္း ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ အရပ္ဘက္လူမႈအဖဲြ႔အစည္းမ်ား၊ လိင္(ခဲြျခားဆက္ဆံမႈ)ႏွင့္ အညာ ေက်းလက္ေဒသ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရး တို႔ ပါဝင္ေသာ စီးပြားေရးကဏၰအသီးသီးတြင္ ေဆာင္ရြက္မည့္ စီမံကိန္း မ်ားႏွင့္ နည္းပညာ အေထာက္အပံံ့မ်ားကိုမူ အေမရိကန္ ေဒၚလာသန္း ၅၀ ကူညီမည္ျဖစ္သည္။

“ ေက်းလက္ေဒသေတြမွာလည္း ဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေတြ က်ယ္ျပန္႔စြာရွိလာေအာင္၊ ပညာေရးမွာကြာဟခ်က္ေတြရွိေန တဲ့အေပၚ ေျဖရွင္းေပးသြားမွာပါ”ဟု မစၥတာ ဟာရူဟီကို ကုိရူဒါ ကေျပာသည္။

ယင္း ေငြေၾကးမ်ားကို အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ား မျဖစ္ႏိုင္ေအာင္၊ မူမမွန္သည့္ လုပ္ရပ္မ်ိဳး မလုပ္ႏုိင္ ေအာင္ လည္း ADB ႏွင့္ World Bank တို႔ပူးေပါင္း ေစာင့္ၾကည့္သြားမည္ဟု ၎က ဆိုသည္။

ဟာရူဟီကုိ ကုိရူဒါသည္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္လည္း ေနျပည္ေတာ္တြင္ သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုခဲ့ျပီး ၏ အကူအညီမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးခဲ့ေသးသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ေပါင္းကူးေခ်းေငြ အကူအညီျဖင့္ ေႂကြးေဟာင္းမ်ားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ခဲ့ျပီး ယခုအခါ ADB မွ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၅၁၂ သန္းႏွင့္ World Bank မွ ေဒၚလာ သန္း ၄၂၀ တို႕ကို ျပန္လည္ေခ်းငွားႏိုင္ခဲ့သည္။

ဇန္နဝါရီ ၃ ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ မီဒီယာေတြ႔ဆုံပဲြတြင္ ဘဏၰာေရးႏွင့္ အခြန္ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ဦးဝင္းရွိန္က ႏိုင္ငံံတကာအဖဲြ႔အစည္းမ်ားျဖစ္သည့္ World bank, ADB ႏွင့္ Paris club တို႔မွ ေခ်းေငြႏွင့္ အေထာက္အပံ့မ်ားကို ျပည္သူ တုိက္ရိုက္ အက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္္းမ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးျပန္လည္ရရွိႏုိင္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ သုံးစဲြသြားမည္ဟု ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကု ိလုပ္ေဆာင္ၿပီး ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေက်ာ္လႊႊား ႏုိင္မည္ ဆိုပါက  ျမန္မာ့စီးပြားေရးအေျခအေနသည္ ႏွစ္စဥ္ ၇ ရာခို္င္ႏႈန္းမွ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းထိ တိုးတက္လာႏိုင္ေၾကာင္း၊ ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္ တြင္ လူတဦးခ်င္း ႏွစ္စဥ္ဝင္ေငြသည္ သုံးဆအထိ တိုးတက္လာႏိုင္ေၾကာင္း ေအဒီဘီဘဏ္ ဥကၠဌ မစၥတာ ဟာရူဟီကို ကိုရူဒါ က သုံးသပ္သည္။


Leave a Reply