လက္ပံေတာင္းစီမံကိန္း ဦးပုိင္ႏွင့္၀မ္ေပါင္ အာဏာအလြဲသုံးစားျပဳဟု ေရွ႕ေနကြန္ရက္ထုတ္ျပန္ | ဧရာ၀တီ

လက္ပံေတာင္းစီမံကိန္း ဦးပုိင္ႏွင့္၀မ္ေပါင္ အာဏာအလြဲသုံးစားျပဳဟု ေရွ႕ေနကြန္ရက္ထုတ္ျပန္

Hits:6,830
  | |

လက္ပံေတာင္း ဆႏၵျပမႈ အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြင္းခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရ သံဃာတဦးကို ေဆးရုံပုိ႔ရန္ သယ္ေဆာင္ေနစဥ္ (ဓာတ္ပုံ – မုံရာ / ဧရာ၀တီ)

စစ္ကုိင္းတုိင္း ဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္ရွိ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္းအတြက္ လယ္ယာေျမမ်ား သိမ္းယူရာတြင္  တရုတ္ ၀မ္ေပါင္ကုမၸဏီႏွင့္ စစ္တပ္ပုိင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပုိင္ ကုမၸဏီတို႔က အာဏာ အလြဲသုံးစားျပဳခဲ့သည္ကုိ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိရေၾကာင္း ေရွ႕ေနမ်ားကြန္ရက္ (ျမန္မာႏုိင္ငံ) က အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ ေျပာဆုိလုိက္သည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အေျခစုိက္ ဥပေဒဆုိင္ရာ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္း တခုျဖစ္သည့္ Justice Trust ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အေျခစုိက္ ေရွ႕ေန႔မ်ားကြန္ရက္ (ျမန္မာႏုိင္ငံ) က ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ အစီရင္ခံစာတေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ယင္းအစီရင္ခံစာတြင္ အပုိင္း ၆ ပုိင္း ပါ၀င္ေၾကာင္း၊  အဓိကအားျဖင့္ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္း စတင္ခ်ိန္မွစၿပီး ဆႏၵျပသူမ်ားကို အင္အားသုံးၿဖိဳခြဲသည္အထိ တရားဥပေဒႏွင့္ မညီေသာ ျပဳမူလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားစြာ ပါ၀င္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာက ဆုိသည္။

အစီရင္ခံစာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရးႏွင့္ ဒီမုိကေရစီေရး သုံးသပ္ခ်က္၊ လက္ပံေတာင္းေတာင္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းႏွင့္ ပဋိဉာဥ္ဥပေဒကို သုံးသပ္ခ်က္၊ ၀မ္ေပါင္ႏွင့္ ဦးပုိင္တုိ႔က စီမံကိန္းအတြက္ ရြာသူရြာသားမ်ားအား လယ္ေျမမ်ားအတြက္ သေဘာတူ လက္မွတ္ထုိးေစရန္ တြန္းအားေပးခဲ့ေသာ အေျခအေန သုံးသပ္ခ်က္၊ ဆႏၵျပမႈအေပၚ ဥပေဒအရ ျငင္းပယ္မႈအေပၚ သုံးသပ္ခ်က္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပခဲ့သူမ်ားကို အင္အားသုံးႏွိမ္နင္းရန္ တြန္းအားေပးခဲ့ေသာ အေျခအေနရွင္းျပခ်က္၊ ဆႏၵျပသူမ်ားကုိ အျဖဴေရာင္ မီးစုန္းပစၥည္း ပါ၀င္ေသာ စစ္သုံးလက္နက္ျဖင့္ ၿဖိဳခြင္းခဲ့မႈအေပၚ ေလ့လာ ဆန္းစစ္ခ်က္ဟူ၍ အပုိင္းေျခာက္ပုိင္း ပါ၀င္သည္။

လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္ေသာ ၀မ္ေပါင္ကုမၸဏီသည္ တရုတ္စစ္တပ္ပုိင္ ကာကြယ္ေရးကုမၸဏီ ျဖစ္သည့္ တရုတ္ႏုိင္ငံေျမာက္ပုိင္း စက္မႈေကာ္ပုိေရးရွင္း NORINCO ကုမၸဏီ၏ လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီျဖစ္ေၾကာင္းလည္း အစီရင္ခံစာတြင္ အတိအလင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္က တရုတ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ၀မ္ၾကားေပါင္ႏွင့္ ထိုစဥ္က စစ္အစုိးရ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူး တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ဦးသိန္းစိန္တုိ႔အၾကား ႏွစ္ ၆၀ စာခ်ဳပ္ျဖင့္ လက္မွတ္ေရးထုိး သေဘာတူခဲ့ေသာ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္း စတင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေဒသခံမ်ား ပိုင္ဆုိင္ေသာ လယ္ေျမမ်ားကို ေဒသခံအစုိးရအဖြဲ႕အာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေဒသခံမ်ား၏ သေဘာဆႏၵမပါဘဲ စာခ်ဳပ္မ်ားတြင္ လိမ္လည္လွည့္ျဖားေသာ နည္းလမ္းမ်ဳိးစုံ အသုံးျပဳျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ ဒဏ္ခတ္ျခင္း စသည့္ အာဏာအလြဲသုံးစားျပဳကာ သိမ္းယူျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေစခဲ့ေၾကာင္း၊စာခ်ဳပ္စာတမ္း မ်ားကိုလည္း ေဒသခံမ်ားကို ေပးအပ္ျခင္းမျပဳေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

“ဒီစာရြက္စာတမ္းေတြမွာ ဘာေတြေရးၿပီးေတာ့ လက္မွတ္ထိုးခိုင္းတယ္ ဆိုတာ က်ေနာ္သိဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ အဲဒီ စာရြက္စာတမ္းက စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္တယ္လို႔သာ ေျပာရတယ္၊ အသိသက္ေသလည္း မရွိဘူး။ အသိသက္ေသ လက္မွတ္ထိုးရတဲ့ စာရြက္စာတမ္း အမ်ဳိအစားလည္း မဟုတ္ဘူး၊ လက္မွတ္ပဲပါတဲ့ စာရြက္မိတၱဴကိုလည္း ေဒသခံေတြကို မေပးခဲ့ဘူး” ဟု
ေရွ႕ေနကြန္ရက္မွ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးေအာင္သိန္းက ေျပာသည္။

အစီရင္ခံစာတြင္ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္ သုံးခ်က္ကိုလည္း ေရးသားေဖာ္ျပထားၿပီး လယ္ေျမမ်ားကို ေၾကးနီသတၱဳမိုင္း အသံုးျပဳေရး အတြက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ ေဒသခံရြာသူရြာသားမ်ားအား အတင္းအက်ပ္ စာခ်ဳပ္လက္္မွတ္ ေရးထိုးေစမႈ၊ ျပည္သူမ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုရံုးခြင့္ကို ရဲတပ္ဖြဲ႕က အႀကိမ္ႀက္ိမ္တားျမစ္ပယ္ခ်ျခင္းသည္ ဥပေဒႏွင့္ကိုက္ညီမႈ ရွိမရွိ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပသူမ်ားကို ရဲတပ္ဖြဲ႔က အၾကမ္းဖက္ လူစုခြဲျခင္းသည္ ဥပေဒႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိမရွိတုိ႔ ျဖစ္သည္။

ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပါ ႏုိင္ငံသားတုိ႔၏ အခြင့္အေရးျဖစ္သည့္ ျပည္သူမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းလွည့္လည္ခြင့္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းခြင့္ႏွင့္ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ ဥပေဒကို အသံုးျပဳ၍ အႀကိမ္ႀကိမ္ ပိတ္ပင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ေၾကးနီေတာင္ စီမံကိန္းအတြက္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားက ျပည္သူမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းလွည့္လည္ခြင့္ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို ေဒသခံ ရဲအရာရွိက ၁၁ ႀကိမ္တိုင္တိုင္ ျငင္းပယ္ခဲ့ေၾကာင္း ေရွ႕ေနကြန္ရက္မွ ဦးသိန္းသန္းဦးက ေျပာသည္။

“ခြင့္ျပဳခ်က္ရဖို႔ ရဲတပ္ဖြဲ႕ကို ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းရမယ္ ဆိုကတည္းက ရဲက ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒရဲ႕ အေပၚကို ေရာက္ေနတယ္။ ရဲဆိုတာမ်ိဳး ကလည္း လံုၿခံဳေရးအျမင္နဲ႔ပဲ ၾကည့္ေတာ့ ခြင့္ျပဳခ်က္ရဖို႔က မလြယ္ေတာ့ဘူး” ဟု ေရွ႕ေန ဦးသိန္းသန္းဦးက ေျပာသည္။

လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္း ရပ္ဆုိင္းေရးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပေနေသာ ရဟန္း သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားကုိ အင္အားသံုး အၾကမ္းဖက္ ၿဖိဳခြင္းခဲ့ရာတြင္ အသုံးျပဳခဲ့သည့္ ဗုံးအပုိင္းအစႏွင့္ သက္ေသခံပစၥည္းမ်ားကို ထုိင္းႏုိင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ရွိ ႏုိင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳ ဓာတ္ခြဲခန္းတခုသုိ႔ ေပးပုိ႔စစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း၊ စစ္ေဆးခ်က္မ်ား အရ  စစ္ဘက္ဆုိင္ရာသုံး လက္နက္ျဖစ္ေသာ ေဖာ့စ္ေဖာရက္စ္ ပါ၀င္ေသာ လက္ပစ္ဗုံးမ်ားကို အသုံးျပဳခဲ့သည္ကို ဓာတ္ခြဲခန္း အေျဖမ်ားအရ သိရွိရေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ တရား၀င္ေဖာ္ျပထားသည္။

“စစ္ဘက္သံုး လက္နက္ျဖစ္တဲ့ ေဖာ့စ္ေဖာရက္စ္ မီးစံုးျဖဴ မီးခိုးလက္ပစ္ဗံုးက ရဲတပ္ဖြဲ႕ဆီမွာ ရွိေနတာ ေမးခြန္းထုတ္စရာပဲ။ တုိက္ပြဲေတြမွာ ဒီဗုံးကုိသုံးရင္ လူရွိရာကို တိုက္ရိုက္ပစ္ခတ္ေလ့မရွိဘူး” ဟု အစီရင္ခံစာကို ေရွ႕ေနကြန္ရက္ႏွင့္ ပူးတြဲ ေရးသားခဲ့ေသာ အေမရိကန္ Justice Trust မွ ပါေမာကၡ ေရာ္ဂ်ာေနာ္မင္က ေျပာသည္။

ေရွ႕ေနမ်ား ကြန္ရက္၏ လက္ပံေတာင္းေတာင္ေၾကးနီစီမံကိန္းအစီရင္ခံစာကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေသာ လက္ပံေတာင္းေတာင္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္သို႔ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၄ ရက္ေန႔ရက္တြင္ ေပးပုိ႔ခဲ့ၿပီး ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္  ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး ကုိယ္စားလွယ္ မစၥတာ ကင္တားနားထံသုိ႔  ေတြ႔ဆံုေပးအပ္ခဲ့သည္ဟု သိရွိရသည္။

လက္ပံေတာင္း ေဒသခံမ်ားကမူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ လက္ပံေတာင္းေတာင္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္မည့္ အစီရင္ခံစာကို ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႀကီးစြာ ေစာင့္ဆုိင္းေနၾကသည္ဟု သိရွိရသည္။

“က်မတုိ႔က ေကာ္မရွင္ အစီရင္ခံစာကို ေစာင့္ေနတယ္။ အဲဒီအေပၚမွာပဲ မူတည္ၿပီးေတာ့ အလုပ္ဆက္လုပ္သြားမယ္” ဟု လက္ပံေတာင္းေတာင္အေရး ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားခဲ့သူ မသြဲ႕သြဲ႕၀င္းက ေျပာသည္။


One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

  1. should take serious and sound action on UMEHL and the Chinese Wan Pong Company with current rules and regulations of Law.