“ငါလုပ္သလိုမလုပ္နဲ႔ ငါေျပာသလိုလုပ္” | ဧရာ၀တီ

“ငါလုပ္သလိုမလုပ္နဲ႔ ငါေျပာသလိုလုပ္”

Hits:1
  | |

3 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

  1. This showed up in New Government, all ex-military minister of department, they are low educated, insufficient democracy political experiences and selfish spirit, still alive. How can they do and serve for our country and people going Democracy and Development. Amazing!

  2. အင္မတန္မွထိမိလွပတဲ့ ကာတြန္းေလးပါ။ ထမင္းတနပ္ေလွ်ာ့စားဖို႔ေျပားရဲတဲ့ ၀န္ၾကီးကိုလဲ အေတာ္ေလးအံ့ၾသမိပါတယ္။ နအဖတေတာင္းစားရဲ႕လက္ထြက္ပဲ ဒီေလာက္ေတာ့ ဆင္ျခင္းတံုတရားနည္းျပီးေသာက္ေပါက္ကရေျပားရဲတာ၊ ေ-ာက္ရွက္မရွိတာေတြကေတာ့ သူ႔ဆရာၾကီးေတြလိုပဲ့ေပါ့။ ဆရာေကာင္းတပည့္ ပန္းေကာင္းပန္း တစ္ပြင့္တည္းဆိုတဲ့စကားပံုလိုဘဲ။ တစ္ခြန္းထဲပါပဲ။ တိုင္းျပည္တိုးတက္ဖို႔ သိပ္မေ၀းေတာ့ပါဘူး။

  3. အံ့ၾသမေနပါႏွင့့္၊ ေၿပာနိုင္တဲ့သူမို့ေၿပာရဲတာပါ။
    အလိုေၿပာတာတစ္ၾကိမ္မက တာေတာင္ ဘာမွမၿဖစ္တဲ့သူပါ.
    ၀န္ကေတာ္ကလည္း အိမ္ေတာ္ကို အေရာက္အေပါက္မ်ားတဲ့သူဆိုေတာ့ လူရင္းၾကီးေလ၊

    အဒီေတာ့လဲအၿပစ္မၿမင္ဘူးေပါ.