ဖုတ္ပူမီးတိုက္ ရန္ကုန္ | ဧရာ၀တီ

ဖုတ္ပူမီးတိုက္ ရန္ကုန္

Hits:1
  | |

 

 

2 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

  1. အိုဘားမား ကို တလ တခါ ျမန္မာျပည္ လာဘို႔ ေျပာၾကည္႔ရမယ္…ဒါမွ ရန္ကုန္ျမိဳ႔ၾကီး သန္႔ရွင္းသြားမွာ….

  2. ရန္ကုန္ University အတြင္းရွိ မဟာဘြဲ႕ အတန္းမ်ားကို ၁၇-၁၁-၂၀၁၂ မွ ၁၉-၁၁-၂၀၁၂ အထိ ပိတ္ထားလိုက္ၿပီး၊ ေက်ာင္သား/သူမ်ား၏ ကားမ်ားကိုလည္း ၁၅-၁၁-၂၀၁၂ ေန႕မွစကာ ၀င္ခြင့္မျပဳေတာ့ပါ။အိုဗားမားလာမည္ျဖစ္သျဖင့္ ေက်ာင္းမတက္ရေတာ့ပါ