ဒီခရီးကို ဒီကားနဲ႔ျဖင့္ ခရီးမတြင္ ... | ဧရာ၀တီ

ဒီခရီးကို ဒီကားနဲ႔ျဖင့္ ခရီးမတြင္ …

Hits:10,535
12   | |

2 Responses

Leave a Reply

  1. အရမ္းကိုသေဘာက်မိပါတယ္။ အေျခခံဥပေဒ ဆိုတာဘာလဲ