ကာတြန္း

ျမစ္မရရင္ ေတာင္ကို ခ်ိန္မယ္

Hits:1
  | |
Print This Post

 

WSJ LIVE VIDEO:

One Response

Leave a Reply

  1. သာစဥ္ေျမးဆက္လူမိုက္ႀကီးမ်ားကို.အနဖ လို ့ေခါ ္ပါသည္။