အစုိးရအသုံးစရိတ္ တုိးေတာင္း၍ ဘတ္ဂ်က္လုိေငြ က်ပ္ ၂ ထရီလီယံအထိ ျမင့္တက္ | ဧရာ၀တီ

အစုိးရအသုံးစရိတ္ တုိးေတာင္း၍ ဘတ္ဂ်က္လုိေငြ က်ပ္ ၂ ထရီလီယံအထိ ျမင့္တက္

Hits:1
  | |

အစုိးရ အသုံးစရိတ္ တုိးျမွင့္မႈေၾကာင့္ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြျပမႈႏွင့္ GDP အခ်ဳိးသည္ ၄ ဒသမ ၀၇ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ျမင့္တက္လာသည္ (ဓာတ္ပံု – ဧရာဝတီ)

ျပည္ေထာင္စုအစုိးရက  ယခုဘ႑ာႏွစ္အတြက္ အစုိးရအသုံးစရိတ္ကို ေငြက်ပ္ ဘီလီယံ ၄၃၀ ေက်ာ္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ထံသုိ႔ တင္ျပေတာင္းခံလာသျဖင့္ ႏုိင္ငံ၏ ဘတ္ဂ်က္လုိေငြျပမႈမွာ က်ပ္ေငြ ၂ ထရီလီယံေက်ာ္အထိ ျမင့္တက္လာေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ အစုိးရအသုံးစရိတ္အျဖစ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က  က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၂,၄၈၃,၅၆၀ ခြင့္ျပဳထားၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း အစုိးရက လုံေလာက္မႈ မရွိသျဖင့္က်ပ္ေငြ ဘီလီယံ ၄၃၀ ဒသမ ၃၉၅ ဘီလီယံ တုိးျမွင့္ေတာင္းခံလာျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရွိရသည္။

မူလက ဘတ္ဂ်က္လိုေငြျပမႈသည္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁,၉၅၃,၇၁၂ ရွိခဲ့ရာမွာ တုိးျမွင့္ေတာင္းခံလုိက္ေသာ အစုိးရအသုံးစရိတ္ေၾကာင့္ ဘတ္ဂ်က္လုိေငြျပမႈသည္  က်ပ္ေငြ ၂ ထရီလီယံ ေက်ာ္ (က်ပ္သန္းေပါင္း ၂,၀၈၁,၉၈၁) ထိတုိးတက္လာေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အစိုးရက မူလအသုံးစရိတ္အရ ဘတ္ဂ်က္လုိေငြျပမႈႏွင့္ GDP အခ်ဳိးသည္ ၃ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိခဲ့ရာမွ ယခု ထပ္မံ တင္ျပလာေသာ အသုံးစရိတ္သစ္ေၾကာင့္ ဘတ္ဂ်က္လုိေငြျပမႈႏွင့္ GDP အခ်ဳိးသည္   ၄ ဒသမ ၀၇ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ တုိးတက္လာသည္။

“အစုိးရ၀န္ႀကီးဌာနေတြ အေနနဲ႔ မူလေပးထားတဲ့ ဘ႑ာေငြနဲ႔ မလုံေလာက္လို႔ လႊတ္ေတာ္ကုိ အသုံးစရိတ္အသစ္ေတြ ထပ္ၿပီးခြင့္ျပဳဖုိ႔ တင္ျပလာပါတယ္။ ဒီအသုံးစရိတ္ေတြက မူလ မေမွ်ာ္မွန္းထားတဲ့ လုပ္ငန္းသစ္ေတြ၊ အေျခအေနအရ ေပၚလာတဲ့ စီမံကိန္းသစ္ေတြမွာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဖို႔ဆုိၿပီး လႊတ္ေတာ္ကုိ တရား၀င္တင္ျပလာတယ္။ ဒါကုိ လႊတ္ေတာ္က ေဆြးေႏြးၿပီး ခြင့္ျပဳသင့္၊ မသင့္လုပ္ေဆာင္ရမွာ။ ယတိျပတ္ႀကီး ခြင့္မျပဳဘူး ဆုိတာမ်ဳိးေတာ့ ရွိမွာမဟုတ္ေပမယ့္ ေတာင္းလာတဲ့ အသုံးစရိတ္ကုိ ေလ်ာ့တာမ်ဳိးေတာ့ ရွိႏုိင္တယ္” ဟု လသာၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးၾကည့္ျမင့္က ဧရာ၀တီသုိ႔ ေျပာသည္။

ယေန႔က်င္းပေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန အပါအ၀င္ အစုိးရ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားက အသုံးစရိတ္ လုိအပ္ေနေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တရား၀င္ စာရင္းဇယားမ်ားႏွင့္ တင္ျပလာေၾကာင္း သိရွိရသည္။

“၀န္ႀကီးဌာနေတြက အသုံးစရိတ္ေတြ လိုအပ္ေနလုိ႔ ထပ္ၿပီးခ်ေပးဖို႔ ရွင္းလင္းတင္ျပၾကတယ္။ လႊတ္ေတာ္ဘက္က တင္ျပလာတဲ့ အသုံးစရိတ္ကုိ ေဆြးေႏြးသုံးသပ္ၿပီး ခြင့္ျပဳသင့္တာ ခြင့္ျပဳမွာေပါ့” ဟု အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးဖုန္းျမင့္ေအာင္က ဆုိသည္။

ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ၏ ဘတ္ဂ်က္ လိုေငြျပမႈကို ကုစားႏုိင္ေရးအတြက္ အသုံးစရိတ္ကို ေလွ်ာ့ခ်ျပီး ဝင္ေငြတိုးလာေစေရး အခြန္တင္းၾကပ္ေနၿပီး အစိုးရက က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၀,၅၂၉,၈၄၈ အခြန္ေငြရရွိေစရန္  လ်ာထားေကာက္ခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္း အသားတင္ ထုတ္လုပ္မႈ တန္ဖိုး က်ပ္သန္းေပါင္း ၅၁,၃၈၂,၉၈၅ သန္း ရွိမည္ ဟုခန္႕မွန္းေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ႏုိင္ငံ၏ အသုံးစရိတ္မ်ားတြင္ ကာကြယ္ေရးအသုံးစရိတ္သည္ အစုိးရအသုံးစရိတ္၏ ၂၄ ရာခုိင္ႏႈန္းကို အသုံးျပဳထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။


2 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

  1. အစိုးရအသံုးစရိတ္လိုေငြျပတာ ဘာေၾကာင့္လဲေတာ့ ကၽြန္မနားမလည္ပါဘူး။
    ဒါေပမယ့္ ျမင္ေတြ႔ေနတာ တစ္ခုကိုေတာ့ မေျပာဘဲမေနႏိုင္လို႔ပါ။
    အစိုးရဌာနေတြမွာ ဝန္ထမ္းေတြ ထိုင္ၿပီးအားေနၾကတာ၊ မလိုရင္ အလုပ္ျဖဳတ္ပစ္ၾကပါလား။
    ရံုးကို၁၀နာရီေလာက္မွလာျပီး ၁၂နာရီတိတိဆိုထမင္းစား၊ ၁နာရီမွ ရံုးျပန္တက္၊ ၃နာရီဆို ဘာအလုပ္မွ လက္မခံေတာ့ဘူး။ ျပီး အလုပ္လုပ္ေနတဲ႔ပံုစံေတြက လႈပ္တုတ္လႈပ္တုတ္။ အားကိုမရပါဘူး။ သြက္သြက္လက္လက္နဲ႔လုပ္ရင္ ၁နာရီ ၂နာရီနဲ႔ဲျပီးမယ့္အလုပ္ကို…

  2. မွတ္ပလား။ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္လုပ္ခ်င္ဦးေလ။ ကုိယ္တို႔ “အုပ္” “ခ်ဳပ္”တုန္းက ဒါမ်ိဳး မၾကားဖူးေပါင္။