ဧရာ၀တီ | Archive | ကာတြန္း | 4
ဟိုလိုလို ဒီလိုလို
ဆက္ဖတ္ရန္ …
က်ားေရွ႕  ေဖ့စ္ဘုတ္ သုံးသူႀကီး

 

ဆက္ဖတ္ရန္ …
က်ဳပ္တို႔လူ လုံးဝ မဟုတ္ဘူး
ဆက္ဖတ္ရန္ …
ႀကိဳးဆြဲသူႀကီး
ဆက္ဖတ္ရန္ …
ျပားတာက ျပားတာပဲ …
ဆက္ဖတ္ရန္ …
ႏိုဘဲလ္ဆု မယူနဲ႕ တယ္လီေနာပဲ ယူ
ဆက္ဖတ္ရန္ …
ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းေစာင့္နတ္လည္း မေနႏိုင္
ဆက္ဖတ္ရန္ …
တဖက္ကို ပိတ္ေတာ့ … တဖက္က ပြင့္
ဆက္ဖတ္ရန္ …
ေႁမြေပြး ခါးပိုက္ ပိုက္သူမ်ား
ဆက္ဖတ္ရန္ …
ျမန္မာဗီြးရွင္း (Myanmar Vision)
ဆက္ဖတ္ရန္ …
အလႉဒါန မ ွ်ေဝသူမ်ား
ဆက္ဖတ္ရန္ …
ဟာသအျမင္ ရွိရမည္
ဆက္ဖတ္ရန္ …
ပညာေရႊအိုး ေရာင္းရန္ရွိသည္
ဆက္ဖတ္ရန္ …
ဒီပုတ္ထဲက ဒီပဲ
ဆက္ဖတ္ရန္ …
ဦးရွင္ႀကီးလည္း မကယ္ႏိုင္
ဆက္ဖတ္ရန္ …
ဓာတ္ပံု႐ိုက္မယ္၊ ၿပဳံးၿပဳံးေလး
ဆက္ဖတ္ရန္ …
ကေလးဗိုလ္မ်ား ဦးစားေပးပါ
ဆက္ဖတ္ရန္ …
ဇာတ္သမားျပန္ မွတ္သားစရာ က်န္ခဲ့ရမယ္ ဆိုသလို
ဆက္ဖတ္ရန္ …
သြားပါမ်ား ခရီးေရာက္
ဆက္ဖတ္ရန္ …
ျပည္တင္း အေျခခံဥပေဒ မခံႏိုင္
ဆက္ဖတ္ရန္ …
က်ီးဘုတ္ေျမႇာက္ ဘုတ္က်ီးေျမႇာက္
ဆက္ဖတ္ရန္ …
ကြာျခားခ်က္
ဆက္ဖတ္ရန္ …
အေျပာနဲ႔ အလုပ္
ဆက္ဖတ္ရန္ …
အာဆီယံ ဥကၠဌကို ေမႊမယ့္ မုန္တိုင္း
ဆက္ဖတ္ရန္ …
မ်က္ႏွာမရ ေျခေထာက္ရ
ဆက္ဖတ္ရန္ …
စစ္ပြဲမ်ားရဲ႕ ေနာက္ကြယ္ …
ဆက္ဖတ္ရန္ …
နင့္အသက္ တခါလႊတ္
ဆက္ဖတ္ရန္ …
ဒႆ      ဂီရိ လက္သစ္
ဆက္ဖတ္ရန္ …
ယေန႔ေခတ္ စာနယ္ဇင္း လြတ္လပ္ခြင့္
ဆက္ဖတ္ရန္ …
မီးစတဖက္ ေရမႈတ္တဖက္
ဆက္ဖတ္ရန္ …