ဧရာ၀တီ | Archive | ကာတြန္း | 4
လႉတာလည္း လႉတာေပါ့
“ေလ” တပ္က ေဖ့ဘြတ္မွာ ဗုံးႀကဲ
ခြပ္ေဒါင္းေရးတဲ့ ဥပေဒ
ဟိုေကြ႕ေရာက္ရင္ ဟိုတက္၊ ဒီေကြ႕ေရာက္ရင္ ဒီတက္
ခတ္ကြၽဲမ်ားေလ ေျမဇာပင္မ်ားေလ
ႏိုင္ငံေရး သင္ပုန္းႀကီး
လိုတမ်ိဳး မလိုတမ်ိဳး
ဝဇီပိတ္ ဆႏၵျပသူမ်ား
ဘယ္သူမွ တားဆီးလို႔မရ
၏သည္မေရြး ပညာေရး မလိုၿပီ
ေယာင္ေတာင္ ေပါင္ေတာင္
အခ်င္းခ်င္းေတြ ရန္မျဖစ္ၾကနဲ႔
ေတာင္သာကေန ႀကိဳေနသည္
မိေအာင္ကို ဖမ္းမွာပါ
ေဆြသဟာ
ဒီခြက္က ပိုႀကီးတယ္
ခုတ္ခြင့္ေပး႐ံု သက္သက္ပါ
ငရဲမင္းလည္း Like ပါတယ္
ဥကၠ႒ ေရာဂါ
စစ္ဆိုရင္ မခ်စ္ေတာ့ဘူး
သဲနဲ႔ပဲ ေဆာက္ေနက်
ေနျပည္ေတာ္လို႔ေျပာရင္ မဲေပးမွာလား
ဘယ္သူခြဲခြဲ တို႔မကြဲ အၿမဲစည္းလုံးမည္
ေရွ႕သို႔လွမ္းခ်ီ MPT
ဗုံးမခြဲပါနဲ႔ ပံုဆြဲပါ
ကာတြန္းဆရာေတြ ဝိုင္းထားၿပီ
ပါရီနဲ႔ အတူ
ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပၿပီးစီး သြားပါေၾကာင္း
ျမန္မာျပည္မွာ ႀကိဳတဲ့ ႏွစ္သစ္
မယုံရင္ ပံုျပင္လို႔သာမွတ္