ဧရာ၀တီ | Archive | ကာတြန္း | 4
ကြယ္လြန္သူ စာေရးဆရာႀကီး ဦးေအာင္သင္းသို႔
မိုးေပၚေထာင္မပစ္ဘူး
အဆင့္တက္ျပန္ၿပီ
ငါ့ေလွငါထိုး ေနျပည္ေတာ္ ေရာက္ေရာက္
ဘာမွ မတတ္ႏိုင္ဘူး
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပူေဖာင္း
ကိုးကြယ္ ဆည္းကပ္ပါ၏
ဆင္သြားရင္ လမ္းျဖစ္တယ္
မိတ္အင္ခ်ိဳင္းနား သီတင္းကြၽတ္
တရားခံ ဘယ္သူလဲေဟ့
အျမင့္ ေရာက္ေလ ေလတိုက္ ခံရေလ
ဂါရေဝါစ နိပြန္ေတာစ
ေခ်ာက္ထဲ က်မယ္ဆို ကယ္တင္မွာပါ
အားလုံးဟာ ေက်ာ္တက္ရမယ္
ယူေသာ္ရ၏
တနွစ္တြင္ သည္လ ေပပ၊ တလတြင္ တရက္ထဲ
ေမွ်ာ္ေတာ္ေရာင္ဘဝက ကြၽတ္ခ်င္ၿပီ
အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ႀကီးကို အင္တာနက္ဖုန္းျဖင့္ ေခတ္မီတိုးတက္ေစအံ့
နံနက္ခ်ိန္ခါ ေတးသံသာ
ဓာတ္လိုက္တိုင္
အခ်စ္မ်ား သူ႔ဆီမွာ
ဒီမိုကေရစီ အဘ
ျပည္ပ အားကိုးတို႔ ေဒၚလာစားတို႔ ေျပာေတာ့ဘူး
အႏိုင္ဂိုးကို သြင္းသြားတာ ကိုကိုပါ
ကုသိုလ္လည္းရ ဝမ္းလည္းဝ
သင္တုန္းကေတာ့ သင္လိုက္ရတဲ့ ပညာေတြ
လွတာမက္ရင္ ညစာခက္မယ္
သန္႔ရွင္းစြာ ေလွ်ာ္ဖြပ္ထားေသာ
ေနာက္ကြယ္က အသံမဲႀကီး
ျမန္မာ့အလွ ကမ႓ာက သိကုန္ၾကၿပီ