ဧရာ၀တီ | Archive | ကာတြန္း | 4
ေဘာလုံးကြင္းေတြ ျပန္ေပး
ေဘာလုံးပဲ ကန္ၾကပါ
အားကစားကို အားကစားလုိျမင္
ဂိုးသြင္းေကာင္းသူႀကီး
ေပါက္ေဖာ္ခင္းတဲ့ ေကာ္ေဇာနီ
ေရလွ်ံေနၿပီ
ေပႀကိဳးခင္းၿပီး ႀကိဳပါတယ္
ကြင္းကို သိမ္းထားတာ ခ်စ္လြန္းလို႔ပါ
ခြပ္လိုက္ၾကစို႔ သူငယ္ခ်င္း
မီးမလာလည္း ခ်စ္မွာပဲ
အိပ္လို႔ေပ်ာ္ပါေစ
တူေသာအက်ိဳး
ႏိုင္ႏိုင္ ႐ႈံး႐ႈံး ဒုန္းဒုန္းဒုန္း
ေဖာ္ေကာင္
ဒါေတာင္ ေဘာလုံးကြင္းေတြ သိမ္းထားလို႔
ရွားရွားပါးပါး
အိပ္ေနသူမ်ားကို မေႏွာင့္ယွက္ရ
ထိပ္စီးခ်င္းေတာ့ တူတယ္
စုဘူးေလးမွာ စုမယ္
၅ ရာခိုင္ႏႈန္းထဲပါ
ကန္႔ကြက္မယ့္သူ ရွိပါသလား
ႀကိဳျပင္ထားတယ္
အေရးေပၚ ကယ္ဆယ္ေရး လိုၿပီ
ဝရွိမွ ဝိျဖစ္မွာ
ျမန္မာ့ေက်ာင္းကား အဆင့္ဆင့္ တိုးတက္လာပံု
နာဂစ္ မုန္တုိင္း ၇ ႏွစ္ျပည့္
လက္ေဝွ႔ခ်န္ပီယံ ေမဝဲသာ၊ လူထုခ်န္ပီယံ ပက္ေကယိုး
အလုပ္သမားေန႔ကို မေမ့ႏိုင္ပါၿပီ
ဆင္ျဖဴေတာ္ ပို႔ေပးပါ
ဆီးသီးဗန္းႀကီး ေမွာက္လိုက္ပါ