ဧရာ၀တီ | Archive | ကာတြန္း | 4
စာဆက္ဖတ္ေနတယ္
အညၾတလား ႏိုင္ငံေတာ္ အဆင့္လား
သီဆိုေနမယ္ သီခ်င္းေလးေတြ

 

မ်က္ႏွာမ်ားတဲ့သူ
ျပင္ၾကတာေပါ့
စည္ပင္သာယာ မႏၲလာ
ဆင္းရဲမြဲေတမႈေတြ ေပ်ာက္သြားၿပီ
ဟင့္အင္းဆို
ေနာင္ႏွစ္ခါလည္း ဆီးလို႔ႀကိဳကြယ္
ျမန္မာနားနီး ျမန္မာ၊ စကၤာပူနားနီး စကၤာပူ
နားဆင္ေတာ့ကြယ္
နာမည္ၾကားရင္ ေသြးတိုးလြန္းလို႔
တလိမ္ … ႏွစ္လိမ္
အလႉေပး ငမြဲျဖစ္
မရည္ရြယ္ထားပါဘူး
ဒိုင္ပြဲမရပ္
ဆင္းရဲတြင္း ပိုနက္ေအာင္ လမ္းျပေဆာင္ပါမည္
ေရခဲမုန္႕ပဲ ေကြၽးေတာ့မယ္
အမည္ပ်က္ စာရင္းနဲ႔ ဒံေပါက္
ဆယ္လ္ဖီ ျမန္မာျပည္
ဒီတေခါက္ အလွည့္က်သူကေတာ့
ၿမိဳင္ၿမိဳင္ဆိုင္ဆိုင္ လတန္ေဆာင္တိုင္
ဘာလက္ေဆာင္ေတြ ပါသလဲ
ပါးစပ္ပါ ပိတ္မယ္
မဆူေသးဘူးလား
တည္ဆဲ တရားဥပေဒမ်ား အတိုင္း
ကြယ္လြန္သူ စာေရးဆရာႀကီး ဦးေအာင္သင္းသို႔
မိုးေပၚေထာင္မပစ္ဘူး
အဆင့္တက္ျပန္ၿပီ
ငါ့ေလွငါထိုး ေနျပည္ေတာ္ ေရာက္ေရာက္