ဧရာ၀တီ | Archive | ကာတြန္း | 4
မေျပာင္းလဲတဲ့ လိပ္ႏွစ္
ဆက္ဖတ္ရန္ …
ျမင္းအဝင္ ေႁမြအထြက္
ဆက္ဖတ္ရန္ …
အေမြးႏုတ္ခံထိသြားေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး
ဆက္ဖတ္ရန္ …
သူ႔အထြာနဲ႔သူ
ဆက္ဖတ္ရန္ …
သူခိုးက လူဟစ္
ဆက္ဖတ္ရန္ …
အေျပာင္းအလဲ လိုတယ္
ဆက္ဖတ္ရန္ …
လႈပ္မရတဲ့ ဥကၠ႒
ဆက္ဖတ္ရန္ …
လက္ဆင့္ကမ္း အေမြ
ဆက္ဖတ္ရန္ …
ႏွစ္သာေျပာင္း … သူကေတာ့ မေျပာင္း
ဆက္ဖတ္ရန္ …
တကယ္ေျပာတာပါ …
ဆက္ဖတ္ရန္ …
အက်ိဳးလိုလို႔ ေညာင္ေရေလာင္း
ဆက္ဖတ္ရန္ …
ဟာသေတြ လာမေျပာနဲ႔
ဆက္ဖတ္ရန္ …
ခရစၥမတ္ အေတြး
ဆက္ဖတ္ရန္ …
Green Clean & Friendship
ဆက္ဖတ္ရန္ …
ဝ မရွိဘဲ ဝိလုပ္လို႔ မရ
ဆက္ဖတ္ရန္ …
အေၾကာင္းရွာေတာ့ ေခါင္းမွာ ခ်ာခ်ာလည္
ဆက္ဖတ္ရန္ …
အႏိုင္ဂိုးကို သြင္းသြားတာ နည္းျပပါ
ဆက္ဖတ္ရန္ …
ယမ္းခိုးၾကားက ဆီးဂိမ္း
ဆက္ဖတ္ရန္ …
ပတ္မၾကီး ေပါက္သြားရင္
ဆက္ဖတ္ရန္ …

နယ္ေျမတခုလံုးက ၿခံဳႏြယ္ပိတ္ေပါင္းေတြရႈပ္ေထြး ဖံုးလႊမ္းေနသည္။ စာၾကည့္တိုက္ထဲက စာအုပ္အမ်ားစုက ေရွးက်ေနၿပီး စာရြက္ေတြကလည္း ၀ါက်င့္ေနသည္။ အနည္းဆံုးေတာ့ စစခ်င္းကာလတြင္ ေက်ာင္းသားေတြသည္ ေစတနာရွင္မ်ား

ဆက္ဖတ္ရန္ …
အ႐ိုးေတြ ေတာင္လိုပံုေပမယ့္
ဆက္ဖတ္ရန္ …
ဆိုင္းႀကိဳက္တဲ့ ေမာင္
ဆက္ဖတ္ရန္ …
၏ သည္ မေရြး
ဆက္ဖတ္ရန္ …
အေၾကာင္းသိေတြ
ဆက္ဖတ္ရန္ …
ဆက္ဖတ္ရန္ …
နားနားၿပီး ေျပာၾကပါ
ဆက္ဖတ္ရန္ …
ျမန္မာျပည္တြင္ လုပ္သည္
ဆက္ဖတ္ရန္ …
အေျပာင္ေျမာက္ဆုံး ျပက္လုံး
ဆက္ဖတ္ရန္ …
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေသာက္ပြဲ
ဆက္ဖတ္ရန္ …
အေပးနဲ႔ အယူ
ဆက္ဖတ္ရန္ …