ဧရာ၀တီ | Archive | ကာတြန္း | 4
ဝ မရွိဘဲ ဝိလုပ္လို႔ မရ
ဆက္ဖတ္ရန္ …
အေၾကာင္းရွာေတာ့ ေခါင္းမွာ ခ်ာခ်ာလည္
ဆက္ဖတ္ရန္ …
အႏိုင္ဂိုးကို သြင္းသြားတာ နည္းျပပါ
ဆက္ဖတ္ရန္ …
ယမ္းခိုးၾကားက ဆီးဂိမ္း
ဆက္ဖတ္ရန္ …
ပတ္မၾကီး ေပါက္သြားရင္
ဆက္ဖတ္ရန္ …

နယ္ေျမတခုလံုးက ၿခံဳႏြယ္ပိတ္ေပါင္းေတြရႈပ္ေထြး ဖံုးလႊမ္းေနသည္။ စာၾကည့္တိုက္ထဲက စာအုပ္အမ်ားစုက ေရွးက်ေနၿပီး စာရြက္ေတြကလည္း ၀ါက်င့္ေနသည္။ အနည္းဆံုးေတာ့ စစခ်င္းကာလတြင္ ေက်ာင္းသားေတြသည္ ေစတနာရွင္မ်ား

ဆက္ဖတ္ရန္ …
အ႐ိုးေတြ ေတာင္လိုပံုေပမယ့္
ဆက္ဖတ္ရန္ …
ဆိုင္းႀကိဳက္တဲ့ ေမာင္
ဆက္ဖတ္ရန္ …
၏ သည္ မေရြး
ဆက္ဖတ္ရန္ …
အေၾကာင္းသိေတြ
ဆက္ဖတ္ရန္ …
ဆက္ဖတ္ရန္ …
နားနားၿပီး ေျပာၾကပါ
ဆက္ဖတ္ရန္ …
ျမန္မာျပည္တြင္ လုပ္သည္
ဆက္ဖတ္ရန္ …
အေျပာင္ေျမာက္ဆုံး ျပက္လုံး
ဆက္ဖတ္ရန္ …
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေသာက္ပြဲ
ဆက္ဖတ္ရန္ …
အေပးနဲ႔ အယူ
ဆက္ဖတ္ရန္ …
ဆင္ျဖဴေတာ္လည္း မုန္ယိုတတ္တယ္
ဆက္ဖတ္ရန္ …
လွ်ာရွည္ေနတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ဆက္ဖတ္ရန္ …
သူ စိတ္ေျပာင္းသြားမွာပါ
ဆက္ဖတ္ရန္ …
ဆက္ဖတ္ရန္ …
အေျပာေကာင္းတယ္
ဆက္ဖတ္ရန္ …
ဆီးဂိမ္းကို ဗုံးခြဲလို႔ႀကိဳ
ဆက္ဖတ္ရန္ …
Bomberman ဂိမ္း
ဆက္ဖတ္ရန္ …
သက္တမ္းက ႏုႏု ထုိင္ခံုက ျမင့္ျမင့္
ဆက္ဖတ္ရန္ …
တပူေပၚ ႏွစ္ပူဆင့္

 

ဆက္ဖတ္ရန္ …
ျမန္မာ့နည္း ျမန္မာ့ဟန္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

(မွတ္ခ်က္ – ဤကာတြန္းကို ျပည္သူ႔ေခတ္ ဂ်ာနယ္တြင္ ပံုႏွိပ္ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး ကာတြန္းဆရာ ေအာ္ပီက်ယ္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ဧရာဝတီတြင္ ျပန္လည္ ေဖာ္ျပပါသည္)

ဆက္ဖတ္ရန္ …
အားလံုး ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းပါပဲ
ဆက္ဖတ္ရန္ …
မီးမ်ားမီးႏုိင္
ဆက္ဖတ္ရန္ …
ေရွ႕ကဖံုး … ေနာက္ကေပၚ
ဆက္ဖတ္ရန္ …
အိတ္လည္းေဖာင္း စိတ္လည္းေျပာင္းၿပီ
ဆက္ဖတ္ရန္ …