ဧရာ၀တီ | Archive | ကာတြန္း | 4
ဒိုင္ပြဲမရပ္
ဆင္းရဲတြင္း ပိုနက္ေအာင္ လမ္းျပေဆာင္ပါမည္
ေရခဲမုန္႕ပဲ ေကြၽးေတာ့မယ္
အမည္ပ်က္ စာရင္းနဲ႔ ဒံေပါက္
ဆယ္လ္ဖီ ျမန္မာျပည္
ဒီတေခါက္ အလွည့္က်သူကေတာ့
ၿမိဳင္ၿမိဳင္ဆိုင္ဆိုင္ လတန္ေဆာင္တိုင္
ဘာလက္ေဆာင္ေတြ ပါသလဲ
ပါးစပ္ပါ ပိတ္မယ္
မဆူေသးဘူးလား
တည္ဆဲ တရားဥပေဒမ်ား အတိုင္း
ကြယ္လြန္သူ စာေရးဆရာႀကီး ဦးေအာင္သင္းသို႔
မိုးေပၚေထာင္မပစ္ဘူး
အဆင့္တက္ျပန္ၿပီ
ငါ့ေလွငါထိုး ေနျပည္ေတာ္ ေရာက္ေရာက္
ဘာမွ မတတ္ႏိုင္ဘူး
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပူေဖာင္း
ကိုးကြယ္ ဆည္းကပ္ပါ၏
ဆင္သြားရင္ လမ္းျဖစ္တယ္
မိတ္အင္ခ်ိဳင္းနား သီတင္းကြၽတ္
တရားခံ ဘယ္သူလဲေဟ့
အျမင့္ ေရာက္ေလ ေလတိုက္ ခံရေလ
ဂါရေဝါစ နိပြန္ေတာစ
ေခ်ာက္ထဲ က်မယ္ဆို ကယ္တင္မွာပါ
အားလုံးဟာ ေက်ာ္တက္ရမယ္
ယူေသာ္ရ၏
တနွစ္တြင္ သည္လ ေပပ၊ တလတြင္ တရက္ထဲ
ေမွ်ာ္ေတာ္ေရာင္ဘဝက ကြၽတ္ခ်င္ၿပီ
အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ႀကီးကို အင္တာနက္ဖုန္းျဖင့္ ေခတ္မီတိုးတက္ေစအံ့
နံနက္ခ်ိန္ခါ ေတးသံသာ