ဧရာ၀တီ | Archive | ကာတြန္း | 3
လက္ခုပ္သံေတြ ၾကားခ်င္ပါတယ္
ေက်ာက္စိမ္း တေစၦ
စိမ္းသြားျပီ
လက္မွတ္ထိုးျပန္ျပီတဲ့
ဖရဲသီးလို လူစား အမ်ားၾကီး
အရင္အတိုင္း
ကိုယ့္ဘက္ကိုယ္ယက္ တရားစီရင္ခ်က္
မိႈင္းတိုက္မရရင္ အိုးမဲသုတ္
မဲေပးမွားရင္ ေျပာင္မယ္
ၿငိမ္းခ်မ္းသြားေစရမယ္
နမ္းေစခ်င္သူႀကီး
လြတ္ၿငိမ္း မခ်မ္းသာ
တျခမ္းပဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရး
အုန္းပြဲ ငွက္ေပ်ာပြဲ ေခတ္ကုန္ျပီ