ဧရာ၀တီ | Archive | ကာတြန္း | 3

 

ဆက္ဖတ္ရန္ …
ဘဘ ပံုေျပာမယ္
ဆက္ဖတ္ရန္ …
ေနာက္ေၾကာင္း လွည့္စရာကို မလိုပါ
ဆက္ဖတ္ရန္ …
တခ်က္ငုတ္ ႏွစ္ခ်က္ျပတ္
ဆက္ဖတ္ရန္ …
ေျပာင္းေပမယ့္လည္း ေဟာင္းေနဆဲပါပဲ
ဆက္ဖတ္ရန္ …
လိႈင္းႀကီး ေလထန္ ျဖစ္ရပ္မွန္
ဆက္ဖတ္ရန္ …
ေခါင္းေလာင္းသံ တညံညံေပး
ဆက္ဖတ္ရန္ …
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ ကားပါမစ္ ရွိရမယ္
ဆက္ဖတ္ရန္ …
ဆက္ဖတ္ရန္ …
ေျမႀကီးက ေရႊသီးၿပီဟဲ့
ဆက္ဖတ္ရန္ …
မိုးေပၚေထာင္ ေဖာက္လိုက္ပါတယ္
ဆက္ဖတ္ရန္ …
သီခ်င္းရွင္ကို ၾကင္နာပါ
ဆက္ဖတ္ရန္ …
အစိုးရလည္း လာဦးမယ္
ဆက္ဖတ္ရန္ …
ကူညီပါရေစ
ဆက္ဖတ္ရန္ …
အိတ္ေပါက္နဲ႔ ဖားေကာက္ ရသလို ၈ ေလးလံုး
ဆက္ဖတ္ရန္ …
ဥပေဒ အထက္မွာ ဘယ္သူမွ မရွိပါဘူး
ဆက္ဖတ္ရန္ …
မိုးတြင္းမွာ ဗိုလ္စြဲတာ ရန္ကုန္ပါ
ဆက္ဖတ္ရန္ …
ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ပဲ ျပန္မွ်ားလိုက္တယ္
ဆက္ဖတ္ရန္ …
ငါးစာနဲ႔ငါး လံုေလာက္ရဲ႕လား
ဆက္ဖတ္ရန္ …
PR တေယာထုိး ေကာင္းတုန္း
ဆက္ဖတ္ရန္ …
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ လိပ္ၿပိဳင္ ဘယ္သူႏိုင္
ဆက္ဖတ္ရန္ …
ေရႊတံခါးႀကီး မပိတ္ပါနဲ႔
ဆက္ဖတ္ရန္ …
ေလးစားပါသည္ ငံျပာရည္
ဆက္ဖတ္ရန္ …
မ်ိဳးခ်စ္သူတိုင္း ငံျပာရည္ ခ်က္လုပ္သည္
ဆက္ဖတ္ရန္ …
ဘူတာ႐ံုမွာ သေဘၤာႀကီးေတြ ဆိုက္လိမ့္မယ္
ဆက္ဖတ္ရန္ …
ေရႀကီးေနလို႔ မလာတာပါ
ဆက္ဖတ္ရန္ …
အမိန္႔ခ်ဖို႔ အထက္အမိန္႔ ေစာင့္ေနတယ္
ဆက္ဖတ္ရန္ …
လြတ္လပ္စြာ ပ်ံသန္းခြင့္ ျပဳလိုက္ၿပီ
ဆက္ဖတ္ရန္ …
လူသန္႔တာေပါ့
ဆက္ဖတ္ရန္ …
ရန္ကုန္ ဒုကၡသည္
ဆက္ဖတ္ရန္ …