ဧရာ၀တီ | Archive | ကာတြန္း | 3
ဘယ္သူခြဲခြဲ တို႔မကြဲ အၿမဲစည္းလုံးမည္
ေရွ႕သို႔လွမ္းခ်ီ MPT
ဗုံးမခြဲပါနဲ႔ ပံုဆြဲပါ
ကာတြန္းဆရာေတြ ဝိုင္းထားၿပီ
ပါရီနဲ႔ အတူ
ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပၿပီးစီး သြားပါေၾကာင္း
ျမန္မာျပည္မွာ ႀကိဳတဲ့ ႏွစ္သစ္
မယုံရင္ ပံုျပင္လို႔သာမွတ္
ဒို႔ျပည္ႀကီးကို ကာကြယ္မေလ
ဘယ္ႏွပြင့္ပဲ ဆိုင္ဆိုင္
ဥပေဒအထက္မွာ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ေအာ္လံ ရွိသည္
စာဆက္ဖတ္ေနတယ္
အညၾတလား ႏိုင္ငံေတာ္ အဆင့္လား
သီဆိုေနမယ္ သီခ်င္းေလးေတြ

 

မ်က္ႏွာမ်ားတဲ့သူ
ျပင္ၾကတာေပါ့
စည္ပင္သာယာ မႏၲလာ
ဆင္းရဲမြဲေတမႈေတြ ေပ်ာက္သြားၿပီ
ဟင့္အင္းဆို
ေနာင္ႏွစ္ခါလည္း ဆီးလို႔ႀကိဳကြယ္
ျမန္မာနားနီး ျမန္မာ၊ စကၤာပူနားနီး စကၤာပူ
နားဆင္ေတာ့ကြယ္
နာမည္ၾကားရင္ ေသြးတိုးလြန္းလို႔
တလိမ္ … ႏွစ္လိမ္
အလႉေပး ငမြဲျဖစ္
မရည္ရြယ္ထားပါဘူး
ဒိုင္ပြဲမရပ္
ဆင္းရဲတြင္း ပိုနက္ေအာင္ လမ္းျပေဆာင္ပါမည္
ေရခဲမုန္႕ပဲ ေကြၽးေတာ့မယ္
အမည္ပ်က္ စာရင္းနဲ႔ ဒံေပါက္