ဧရာ၀တီ | Archive | ကာတြန္း | 3
မိမိလည္း မေသခ်ာပါ မိဘျပည္သူမ်ား ခင္ဗ်ား
တသက္လုံး ဖုံးသမွ်
ယင္အံုလြန္းလို႔ပါ
က်ားဆရာ
ေသရြာျပန္ မဲစာရင္း
ေသေသာသူသည္ ေထာက္ခံမဲေပးသည္
ယင္အံုလြန္းလို႕ပါ
ဇြန္ ၁၉ ေမြးေန႔ ဆုေတာင္း
မေပး ေပးေပး မဲရမယ့္ ေရႊဖလားႀကီး ျပန္ေပး
ေဘာလုံးကြင္းေတြ ျပန္ေပး
ေဘာလုံးပဲ ကန္ၾကပါ
အားကစားကို အားကစားလုိျမင္
ဂိုးသြင္းေကာင္းသူႀကီး
ေပါက္ေဖာ္ခင္းတဲ့ ေကာ္ေဇာနီ
ေရလွ်ံေနၿပီ
ေပႀကိဳးခင္းၿပီး ႀကိဳပါတယ္
ကြင္းကို သိမ္းထားတာ ခ်စ္လြန္းလို႔ပါ
ခြပ္လိုက္ၾကစို႔ သူငယ္ခ်င္း
မီးမလာလည္း ခ်စ္မွာပဲ
အိပ္လို႔ေပ်ာ္ပါေစ
တူေသာအက်ိဳး
ႏိုင္ႏိုင္ ႐ႈံး႐ႈံး ဒုန္းဒုန္းဒုန္း
ေဖာ္ေကာင္
ဒါေတာင္ ေဘာလုံးကြင္းေတြ သိမ္းထားလို႔
ရွားရွားပါးပါး
အိပ္ေနသူမ်ားကို မေႏွာင့္ယွက္ရ
ထိပ္စီးခ်င္းေတာ့ တူတယ္
စုဘူးေလးမွာ စုမယ္
၅ ရာခိုင္ႏႈန္းထဲပါ
ကန္႔ကြက္မယ့္သူ ရွိပါသလား