ဧရာ၀တီ | Archive | ကာတြန္း | 2
သဲနဲ႔ပဲ ေဆာက္ေနက်
ဆက္ဖတ္ရန္ …
ေနျပည္ေတာ္လို႔ေျပာရင္ မဲေပးမွာလား
ဆက္ဖတ္ရန္ …
ဘယ္သူခြဲခြဲ တို႔မကြဲ အၿမဲစည္းလုံးမည္
ဆက္ဖတ္ရန္ …
ေရွ႕သို႔လွမ္းခ်ီ MPT
ဆက္ဖတ္ရန္ …
ဗုံးမခြဲပါနဲ႔ ပံုဆြဲပါ
ဆက္ဖတ္ရန္ …
ကာတြန္းဆရာေတြ ဝိုင္းထားၿပီ
ဆက္ဖတ္ရန္ …
ပါရီနဲ႔ အတူ
ဆက္ဖတ္ရန္ …
ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပၿပီးစီး သြားပါေၾကာင္း
ဆက္ဖတ္ရန္ …
ျမန္မာျပည္မွာ ႀကိဳတဲ့ ႏွစ္သစ္
ဆက္ဖတ္ရန္ …
မယုံရင္ ပံုျပင္လို႔သာမွတ္
ဆက္ဖတ္ရန္ …
ဒို႔ျပည္ႀကီးကို ကာကြယ္မေလ
ဆက္ဖတ္ရန္ …
ဘယ္ႏွပြင့္ပဲ ဆိုင္ဆိုင္
ဆက္ဖတ္ရန္ …
ဥပေဒအထက္မွာ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ေအာ္လံ ရွိသည္
ဆက္ဖတ္ရန္ …
စာဆက္ဖတ္ေနတယ္
ဆက္ဖတ္ရန္ …
အညၾတလား ႏိုင္ငံေတာ္ အဆင့္လား
ဆက္ဖတ္ရန္ …
သီဆိုေနမယ္ သီခ်င္းေလးေတြ

 

ဆက္ဖတ္ရန္ …
မ်က္ႏွာမ်ားတဲ့သူ
ဆက္ဖတ္ရန္ …
ျပင္ၾကတာေပါ့
ဆက္ဖတ္ရန္ …
စည္ပင္သာယာ မႏၲလာ
ဆက္ဖတ္ရန္ …
ဆင္းရဲမြဲေတမႈေတြ ေပ်ာက္သြားၿပီ
ဆက္ဖတ္ရန္ …
ဟင့္အင္းဆို
ဆက္ဖတ္ရန္ …
ေနာင္ႏွစ္ခါလည္း ဆီးလို႔ႀကိဳကြယ္
ဆက္ဖတ္ရန္ …
ျမန္မာနားနီး ျမန္မာ၊ စကၤာပူနားနီး စကၤာပူ
ဆက္ဖတ္ရန္ …
နားဆင္ေတာ့ကြယ္
ဆက္ဖတ္ရန္ …
နာမည္ၾကားရင္ ေသြးတိုးလြန္းလို႔
ဆက္ဖတ္ရန္ …
တလိမ္ … ႏွစ္လိမ္
ဆက္ဖတ္ရန္ …
အလႉေပး ငမြဲျဖစ္
ဆက္ဖတ္ရန္ …
မရည္ရြယ္ထားပါဘူး
ဆက္ဖတ္ရန္ …
ဒိုင္ပြဲမရပ္
ဆက္ဖတ္ရန္ …
ဆင္းရဲတြင္း ပိုနက္ေအာင္ လမ္းျပေဆာင္ပါမည္
ဆက္ဖတ္ရန္ …