ဧရာ၀တီ | Archive | ကာတြန္း | 2
အဆင့္တက္ျပန္ၿပီ
ဆက္ဖတ္ရန္ …
ငါ့ေလွငါထိုး ေနျပည္ေတာ္ ေရာက္ေရာက္
ဆက္ဖတ္ရန္ …
ဘာမွ မတတ္ႏိုင္ဘူး
ဆက္ဖတ္ရန္ …
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပူေဖာင္း
ဆက္ဖတ္ရန္ …
ကိုးကြယ္ ဆည္းကပ္ပါ၏
ဆက္ဖတ္ရန္ …
ဆင္သြားရင္ လမ္းျဖစ္တယ္
ဆက္ဖတ္ရန္ …
မိတ္အင္ခ်ိဳင္းနား သီတင္းကြၽတ္
ဆက္ဖတ္ရန္ …
တရားခံ ဘယ္သူလဲေဟ့
ဆက္ဖတ္ရန္ …
အျမင့္ ေရာက္ေလ ေလတိုက္ ခံရေလ
ဆက္ဖတ္ရန္ …
ဂါရေဝါစ နိပြန္ေတာစ
ဆက္ဖတ္ရန္ …
ေခ်ာက္ထဲ က်မယ္ဆို ကယ္တင္မွာပါ
ဆက္ဖတ္ရန္ …
အားလုံးဟာ ေက်ာ္တက္ရမယ္
ဆက္ဖတ္ရန္ …
ယူေသာ္ရ၏
ဆက္ဖတ္ရန္ …
တနွစ္တြင္ သည္လ ေပပ၊ တလတြင္ တရက္ထဲ
ဆက္ဖတ္ရန္ …
ေမွ်ာ္ေတာ္ေရာင္ဘဝက ကြၽတ္ခ်င္ၿပီ
ဆက္ဖတ္ရန္ …
အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ႀကီးကို အင္တာနက္ဖုန္းျဖင့္ ေခတ္မီတိုးတက္ေစအံ့
ဆက္ဖတ္ရန္ …
နံနက္ခ်ိန္ခါ ေတးသံသာ
ဆက္ဖတ္ရန္ …
ဓာတ္လိုက္တိုင္
ဆက္ဖတ္ရန္ …
အခ်စ္မ်ား သူ႔ဆီမွာ
ဆက္ဖတ္ရန္ …
ဒီမိုကေရစီ အဘ
ဆက္ဖတ္ရန္ …
ျပည္ပ အားကိုးတို႔ ေဒၚလာစားတို႔ ေျပာေတာ့ဘူး
ဆက္ဖတ္ရန္ …
အႏိုင္ဂိုးကို သြင္းသြားတာ ကိုကိုပါ
ဆက္ဖတ္ရန္ …
ကုသိုလ္လည္းရ ဝမ္းလည္းဝ
ဆက္ဖတ္ရန္ …
သင္တုန္းကေတာ့ သင္လိုက္ရတဲ့ ပညာေတြ
ဆက္ဖတ္ရန္ …
လွတာမက္ရင္ ညစာခက္မယ္
ဆက္ဖတ္ရန္ …
သန္႔ရွင္းစြာ ေလွ်ာ္ဖြပ္ထားေသာ
ဆက္ဖတ္ရန္ …
ေနာက္ကြယ္က အသံမဲႀကီး
ဆက္ဖတ္ရန္ …
ျမန္မာ့အလွ ကမ႓ာက သိကုန္ၾကၿပီ
ဆက္ဖတ္ရန္ …
ဒီတခါ အလွည့္က်တာက
ဆက္ဖတ္ရန္ …
နဂါးဆရာ ဘယ္သူလဲ
ဆက္ဖတ္ရန္ …