ဧရာ၀တီ | Archive | ကာတြန္း | 2
နားဆင္ေတာ့ကြယ္
ဆက္ဖတ္ရန္ …
နာမည္ၾကားရင္ ေသြးတိုးလြန္းလို႔
ဆက္ဖတ္ရန္ …
တလိမ္ … ႏွစ္လိမ္
ဆက္ဖတ္ရန္ …
အလႉေပး ငမြဲျဖစ္
ဆက္ဖတ္ရန္ …
မရည္ရြယ္ထားပါဘူး
ဆက္ဖတ္ရန္ …
ဒိုင္ပြဲမရပ္
ဆက္ဖတ္ရန္ …
ဆင္းရဲတြင္း ပိုနက္ေအာင္ လမ္းျပေဆာင္ပါမည္
ဆက္ဖတ္ရန္ …
ေရခဲမုန္႕ပဲ ေကြၽးေတာ့မယ္
ဆက္ဖတ္ရန္ …
အမည္ပ်က္ စာရင္းနဲ႔ ဒံေပါက္
ဆက္ဖတ္ရန္ …
ဆယ္လ္ဖီ ျမန္မာျပည္
ဆက္ဖတ္ရန္ …
ဒီတေခါက္ အလွည့္က်သူကေတာ့
ဆက္ဖတ္ရန္ …
ၿမိဳင္ၿမိဳင္ဆိုင္ဆိုင္ လတန္ေဆာင္တိုင္
ဆက္ဖတ္ရန္ …
ဘာလက္ေဆာင္ေတြ ပါသလဲ
ဆက္ဖတ္ရန္ …
ပါးစပ္ပါ ပိတ္မယ္
ဆက္ဖတ္ရန္ …
မဆူေသးဘူးလား
ဆက္ဖတ္ရန္ …
တည္ဆဲ တရားဥပေဒမ်ား အတိုင္း
ဆက္ဖတ္ရန္ …
ကြယ္လြန္သူ စာေရးဆရာႀကီး ဦးေအာင္သင္းသို႔
ဆက္ဖတ္ရန္ …
မိုးေပၚေထာင္မပစ္ဘူး
ဆက္ဖတ္ရန္ …
အဆင့္တက္ျပန္ၿပီ
ဆက္ဖတ္ရန္ …
ငါ့ေလွငါထိုး ေနျပည္ေတာ္ ေရာက္ေရာက္
ဆက္ဖတ္ရန္ …
ဘာမွ မတတ္ႏိုင္ဘူး
ဆက္ဖတ္ရန္ …
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပူေဖာင္း
ဆက္ဖတ္ရန္ …
ကိုးကြယ္ ဆည္းကပ္ပါ၏
ဆက္ဖတ္ရန္ …
ဆင္သြားရင္ လမ္းျဖစ္တယ္
ဆက္ဖတ္ရန္ …
မိတ္အင္ခ်ိဳင္းနား သီတင္းကြၽတ္
ဆက္ဖတ္ရန္ …
တရားခံ ဘယ္သူလဲေဟ့
ဆက္ဖတ္ရန္ …
အျမင့္ ေရာက္ေလ ေလတိုက္ ခံရေလ
ဆက္ဖတ္ရန္ …
ဂါရေဝါစ နိပြန္ေတာစ
ဆက္ဖတ္ရန္ …
ေခ်ာက္ထဲ က်မယ္ဆို ကယ္တင္မွာပါ
ဆက္ဖတ္ရန္ …
အားလုံးဟာ ေက်ာ္တက္ရမယ္
ဆက္ဖတ္ရန္ …