ဧရာ၀တီ | Archive | ကာတြန္း | 2
တသက္တကြၽန္း ပို႔လိုက္ပါၿပီ
စင္ကာပူနဲ႔ တူသြားၿပီ
ပိုင္ရွင္မဲ့သာ ဖမ္းပါသည္
လူလုပ္တဲ့ ေရႀကီးေရလွ်ံ
ဝမ္းလည္းနဲတယ္ … ေက်းဇူးလည္း တင္ပါတယ္
ၾကာၾကာ က်ားကန္ထားႏိုင္ပါ့မလား
ႀကံရာပါေတြ က်န္ေသးတယ္
ဆိတ္ဆိတ္ေနျခင္းအားျဖင့္ မဲဆြယ္အံ့
အာလူးလာမေပးနဲ႔ ေလေတြနည္းနည္းေလွ်ာ့
ဆင္းရဲတြင္း လြတ္ကင္းေအာင္ ဆိုက္ကားနင္းၾကစို႔
လိႈက္လွဲစြာ ႀကိဳဆိုပါ၏
ႏိုင္ငံႀကီးသားေတြ ျဖစ္ၾကစမ္းပါ
အာဇာနည္ေန႔ ဒို႕ႏွစ္ေယာက္ေမ့
အခုေတာ့လည္း ဒါေတြ ၿပီးခဲ့ပါၿပီ
ကေလးစစ္သားရွိလား
ဘယ္သူ႔ေၾကာင့္လဲကြယ္
ဇာတ္ဆရာ အလိုက်
စလုံးသြားရျခင္း အေၾကာင္း
အားလုံးက သိၾကပါတယ္
မီးတုတ္ မီးတုတ္ ႐ိႈ႕ ႐ိႈ႕
ယိမ္းႏြဲ႕ကာ စည္းခ်က္နဲ႔အတူ ကမယ္
ေျမနိမ့္ရာ လွံမစိုက္ၾကပါနဲ႔
ျပည္သူ႔ဆႏၵ
သူ႔ဆႏၵအတိုင္း
ဝကၤပါၾကားက မဲတျပား
ဘယ္ကို မဲေပးၾကမလဲ
မွားစာရင္း
အသည္းနာရင္ မဲမလာ
ဒီမိုကေရစီ ျပက္လုံး
မိမိလည္း မေသခ်ာပါ မိဘျပည္သူမ်ား ခင္ဗ်ား