ဧရာ၀တီ | Archive | ကာတြန္း
တားဆီးလို႔ မရႏိုင္ပါ
ဆက္ဖတ္ရန္ …
ဘာေပၚတာလဲ
ဆက္ဖတ္ရန္ …
ကယ္တင္ပါရေစ
ဆက္ဖတ္ရန္ …
ျပန္ဆပ္ႏိုင္မွ ျပန္ဆပ္ေနာ္
ဆက္ဖတ္ရန္ …
ေတာနက္ၾကီးတခုလိုပါပဲ
ဆက္ဖတ္ရန္ …
ေျပးတမ္းလိုက္တမ္း
ဆက္ဖတ္ရန္ …
အႏၲရာယ္ကင္း ေဘးရွင္းရေစဖို႔
ဆက္ဖတ္ရန္ …
ေဖ့ဘြတ္ထဲက ကယ္တင္ပါရေစ
ဆက္ဖတ္ရန္ …
မီးေလာင္လည္း သူတို႕ အရင္ေရာက္တာပဲ

 

ဆက္ဖတ္ရန္ …
ျငိမ္းခ်မ္းေစရမယ္
ဆက္ဖတ္ရန္ …
ဂ်နီဗာစည္းကမ္းကို စစ္ေျမျပင္မွာ လိုက္နာပါ
ဆက္ဖတ္ရန္ …
လႉတာလည္း လႉတာေပါ့
ဆက္ဖတ္ရန္ …
“ေလ” တပ္က ေဖ့ဘြတ္မွာ ဗုံးႀကဲ
ဆက္ဖတ္ရန္ …
ခြပ္ေဒါင္းေရးတဲ့ ဥပေဒ
ဆက္ဖတ္ရန္ …
ဟိုေကြ႕ေရာက္ရင္ ဟိုတက္၊ ဒီေကြ႕ေရာက္ရင္ ဒီတက္
ဆက္ဖတ္ရန္ …
ခတ္ကြၽဲမ်ားေလ ေျမဇာပင္မ်ားေလ
ဆက္ဖတ္ရန္ …
ႏိုင္ငံေရး သင္ပုန္းႀကီး
ဆက္ဖတ္ရန္ …
လိုတမ်ိဳး မလိုတမ်ိဳး
ဆက္ဖတ္ရန္ …
ဝဇီပိတ္ ဆႏၵျပသူမ်ား
ဆက္ဖတ္ရန္ …
ဘယ္သူမွ တားဆီးလို႔မရ
ဆက္ဖတ္ရန္ …
၏သည္မေရြး ပညာေရး မလိုၿပီ
ဆက္ဖတ္ရန္ …
ေယာင္ေတာင္ ေပါင္ေတာင္
ဆက္ဖတ္ရန္ …
အခ်င္းခ်င္းေတြ ရန္မျဖစ္ၾကနဲ႔
ဆက္ဖတ္ရန္ …
ေတာင္သာကေန ႀကိဳေနသည္
ဆက္ဖတ္ရန္ …
မိေအာင္ကို ဖမ္းမွာပါ
ဆက္ဖတ္ရန္ …
ေဆြသဟာ
ဆက္ဖတ္ရန္ …
ဒီခြက္က ပိုႀကီးတယ္
ဆက္ဖတ္ရန္ …
ခုတ္ခြင့္ေပး႐ံု သက္သက္ပါ
ဆက္ဖတ္ရန္ …
ငရဲမင္းလည္း Like ပါတယ္
ဆက္ဖတ္ရန္ …
ဥကၠ႒ ေရာဂါ
ဆက္ဖတ္ရန္ …
Page 1 of 15123Next ›Last »