ဧရာ၀တီ | Archive | စီးပြားေရး
ဦးသိန္းစိန္၏ စီးပြားေရး စြမ္းေဆာင္မႈ ယံုတမ္းစကား

အသြင္ကူးေျပာင္းမႈတခုအတြက္ ဦးသိန္းစိန္ကိုသာ ဂုဏ္ျပဳမည္ ဆိုပါက ေၾကာင္းက်ိဳး ဆီေလ်ာ္မည္မဟုတ္ဟု ေျပာခဲ့ၾကသည္။ ပြင့္လင္းစြာေျပာရလွ်င္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈက ျဖစ္ကိုျဖစ္လာရမည့္ အရာတခုျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ဟု ဆိုၾကသည္။

ျမန္မာ့ စီးပြားေရး က်ဆင္းမည္ဟု ကမာၻ႕ဘဏ္ ခန္႔မွန္း

ေအာက္တုိဘာ ၅ ရက္ကထုတ္ျပန္သည့္ အေရွ႕အာရွႏွင့္ပစိဖိတ္ေဒသ စီးပြားေရးသုံးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေျခ အေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကမၻာ့ဘဏ္က အထက္ပါအတိုင္း ထုတ္ျပန္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အပါအဝင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ၿမိဳ႕ျပမ်ား၌ တန္ဖိုးသင့္လူေနအိမ္ရာ လုိအပ္ခ်က္ႏွင့္အတူ ထိုအိမ္ရာမ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္ ေျမ ေန ရာ လုိအပ္ခ်က္သည္ ေရရွည္ေျဖ ရွင္း ရမည့္ ျပႆနာျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဒုညႊန္ၾကားေရးမႉး ေဒၚမုိးသီတာက ေျပာသည္။

Maybank သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ကုိယ္စားလွယ္႐ုံးခြဲ ဖြင့္ထားသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ ရွိၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ျပည္တြင္း ဘဏ္လုပ္ငန္း လုပ္ပုိင္ခြင့္လုိင္စင္ကုိ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ ၁ ရက္မွ ရရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တြင္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပါ၀င္မည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းမွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲကုိ တက္ေရာက္လိမ့္မည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ တႏွစ္လုံး  ႏုိင္ငံျခားဧည့္သည္  ၅ သန္းနီးပါး ၀င္မည္

၂၀၁၁ ခုႏွစ္က ျပည္ပ ခရီးသြား ၀င္ေရာက္မႈ ၈ သိန္းေက်ာ္သာ ရွိခဲ့ရာမွ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္ပခရီးသြား ၁ သန္းေက်ာ္၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္ပခရီးသြား ၂ သန္းေက်ာ္ျဖင့္ ႏွစ္အလုိက္ တုိးတက္

ျမန္မာ့ေက်ာက္စိမ္း အနာဂတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ  သန္႔ရွင္းမွ်တမႈ အေပၚမူတည္ေန

ထြက္ရွိသည့္ ေက်ာက္စိမ္းမ်ား၏ ထက္၀က္ခန္႔သည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ တရားမ၀င္ ကုန္သြယ္မႈျဖင့္ ေရာက္ရွိေနၿပီး တ႐ုတ္အစုိးရက ႏုိင္ငံတြင္း ၀င္ေရာက္လာသည့္ ေက်ာက္စိမ္းပမာဏကုိ တိက်သည့္ စာရင္းဇယား ထုတ္ျပန္မႈ မရွိေပ။

ဥပေဒသစ္နဲ႔ ရႈပ္ေထြးလာမယ့္ ျမန္မာ့ကားေလာက အနာဂတ္

မာ္ေတာ္ယာဥ္ဥပေဒသစ္အရ ဘယ္ေမာင္းယာဥ္ေတြကုိသာ တင္သြင္းခြင့္ရွိေတာ့မယ္ဆုိရင္ အရည္ အေသြး ေကာင္းမြန္တဲ့ ဂ်ပန္ကားကုိ ရူးသြပ္ၾကတဲ့ ျပည္တြင္း သုံးစြဲသူေတြအတြက္ ဂ်ပန္ကား ေတြ ထပ္၀င္စရာ အေၾကာင္း မရွိေတာ့ပါဘူး

က်ပ္ေငြကို လြတ္လပ္ခြင့္ ေပးခ်ိန္တန္ျပီ

ေစ်းကြက္တြင္ ၀ယ္လိုအားႏွင့္ ေရာင္းလိုအားတို႔ ညီမွ်သြားေစရန္ ခြင့္ျပဳရမည့္အစား ေငြေၾကးဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ယခင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း ေဟာင္းမ်ားျဖစ္သည့္ အမိန္႔အာဏာျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းမ်ားကို စိတ္အားထက္သန္စြာ ျပန္လည္ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

အသက္ၾကီးေပမယ့္ မပ်က္ဆီးေသးတဲ့ ေဂ်ာ့ခ်္ဆိုေရာ့စ္

အသက္ ၈၅ ႏွစ္ အရြယ္ရွိၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေဂ်ာ့ခ်္ဆိုေရာ့စ္ အလုပ္လုပ္ရာမွာ အေတာ္ေလးေႏွးေကြးသြားၿပီဟု ထင္လွ်င္ မွားပါလိမ့္မည္။ သူ၏ အသားတင္ၾကြယ္၀မႈသည္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂၄.၂ ဘီ လီယံ ရွိမည္ဟု Forbes က ခန္႔မွန္းထားသည္။

အီးယူ – ျမန္မာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အကာအကြယ္ေပးေရး စာခ်ဳပ္ပါ အခန္းမ်ား ရာႏႈန္းျပည့္နီးပါး ၿပီးစီး

အီးယူ-ျမန္မာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ အကာအကြယ္ ေပးေရးစာခ်ဳပ္သည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ သူမ်ားအျပင္၊ ႏိုင္ငံတကာက လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား အတြက္ပါ အကာအကြယ္ေပးမည့္ စာခ်ဳပ္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း တြင္လည္း ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံွံမႈမ်ား တိုးပြားလာမည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ အေရးႀကီးသည့္ စာခ်ဳပ္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ရမည့္ ကုမၸဏီ ေရြးခ်ယ္ရန္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္မည္ဟုဆို

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရရန္အတြက္ တင္ဒါတင္သြင္းထားသည့္ ကုမၸဏီမ်ားအား အၿပီးသတ္ေရြးခ်ယ္ရန္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔၀င္ သစ္္ေတာႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္စိုးက ေျပာ သည္။

ျပည္ပ ဆန္တင္ပို႔မႈ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ေျဖေလွ်ာ့ ဖယ္ရွားေပးမည္

ျပည္ပသို႔ ဆန္တင္ပို႔မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္မွ စတင္ ၍ ေျဖေလွ်ာ့ဖယ္ရွား ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါး အသင္းခ်ဳပ္က ထုတ္ျပန္သည္။

မန္းကုန္စည္ဒုိင္မွ သိန္း ၉၀၀၀ ေက်ာ္  အေၾကြးျပသနာ  ဘယ္လိုဆက္ျဖစ္မလဲ

မႏၲေလး ကုန္စည္ဒုိင္ အသင္းသားကုန္သည္ တဦးျဖစ္သည့္ သီရိရတနာပြဲရံုပိုင္ရွင္ ဦးေနမ်ိဳးေအာင္သည္ ပဲ၊ႏွမ္းမ်ား ကုိ ေတာင္သူမ်ား၊ပြဲရံုမ်ားမွ တဆင့္၀ယ္ယူၿပီး နယ္စပ္သို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ရာတြင္ ကုန္စည္ဒိုင္ အသင္း၀င္ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ ေတာင္သူ ၈၀ ေက်ာ္တို႔အား ေၾကြးက်န္ သိန္း ၉၀၀၀ ေက်ာ္ ေပးဆပ္ရန္ရွိ

ျမန္မာမွာ ထိပ္သီးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူ စင္ကာပူ ျဖစ္လာ

ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ၌ စင္ကာပူႏုိင္ငံက အမ်ားဆုံး ျဖစ္ေနၿပီး ထိပ္သီးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသည့္ ႏုိင္ငံအျဖစ္ ရပ္တည္လွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ စုစုေပါင္း၏ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္တြင္ ရွိေနသည္။

ေက်ာက္ျဖဴ SEZ တင္ဒါေအာင္ ကုမၸဏီမ်ား ယခုအစုိးရ သက္တမ္းအတြင္း ထုတ္ျပန္မည္

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ (SEZ)တြင္ ရင္းႏွီးတည္ေထာင္သူ Developer အျဖစ္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ရမည့္ ကုမၸဏီမ်ားကုိ ယခုအစုိးရသက္တမ္းအတြင္း အၿပီးထုတ္ျပန္ ေၾကညာႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စိစစ္ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႔ က ေျပာသည္။

ေရနံ၊ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ လုပ္ကြက္သစ္မ်ား ယခုႏွစ္တြင္ ထပ္ခ်ေပးမည္ မဟုတ္

MOGE မွ သိရွိရသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ကုန္းတြင္းလုပ္ကြက္ ၁၃ ခုႏွင့္ ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္ ၁၃ ခု၊ စုစုေပါင္း ၂၆ ခု ရွိေနေသးေၾကာင္း သိရသည္။

ေနာက္လာမယ့္ အစုိးရ တုိင္းျပည္စီးပြားေရးကုိ ဦးေမာ့ႏိုင္ေစမွာလား

တႏုိင္ငံလုံး လူဦးေရ၏ ၇၀ ရာခုိင္ႏႈန္းအတြက္ ဓာတ္အားေပးစီမံကိန္းမ်ား လုိအပ္ေနျပီး လူဦးေရ ၅၁ ဒသမ ၄သန္းတြင္ ၁၃ သန္းေက်ာ္သည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ သတ္မွတ္ခ်က္လုိင္း၏ ေအာက္တြင္ ေနထုိင္ေနၾကရသည္။

ADB ၏ ေခ်းေငြ ေဒၚလာသန္း ၈၀ ျဖင့္ မအူပင္-က်ဳိက္လတ္-ဖ်ာပုံလမ္း အဆင့္ျမွင့္မည္

အဲဒီအတြက္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ သန္းေပါင္း ၂၂ ဘီလီယံ ရခဲ့ပါတယ္။ ဒီလို ADBကေန ပုဂၢလိက႑ အစီစဥ္နဲ႔ လုပ္တာ ပထမဆံုးပါ။ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ထားတဲ့အပိုင္းက ႏိုင္ငံတကာ စာခ်ဳပ္ပံုစံအတိုင္းပါပဲ။ စီမံကိန္းက ၃ ႏွစ္ပါ

နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈမွ တရားမ၀င္ ကုန္ပစၥည္း ဖမ္းဆီးရမႈ က်ပ္ဘီလီယံ ၄၀ ေက်ာ္ရရွိ

နယ္စပ္လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွတဆင့္ တရားမ၀င္ ကုန္သြယ္မႈ ျပဳေနေသာ ပစၥည္းမ်ား ဖမ္းဆီးရမိသည့္ တန္ဖုိးမွာ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ က်ပ္ဘီလီယံ ၄၀ ေက်ာ္ ရရွိထားေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ေမွာင္ခိုစီးပြားေရး ျမန္မာ့ ဂ်ီဒီပီ၏ ထက္၀က္ေက်ာ္ရွိဟု ဆုိ

မူးယစ္ေဆးဝါး ေရာင္းဝယ္မႈ၊ သစ္ႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ ေမွာင္ခိုလုပ္ငန္း၊ ဟြန္ဒီမွ ေငြလႊဲေျပာင္းမႈ၊ အေကာက္ခြန္မဲ့ ပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းျခင္းႏွင့္ ေရာင္းထုတ္လာျခင္းတို႕မွ ေငြေၾကးတန္ဖိုးဖလွယ္မႈတို႕မွ ေငြေၾကးပမာဏမ်ားကို ထည့္သြင္း မတြက္ခ်က္ပါ။

သန္လ်င္ေရနံခ်က္စက္႐ံု ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္ေရး တင္ဒါေအာင္သူမရွိ

စိစစ္ခ်ိန္မွာ တင္ဒါေအာင္ျမင္သူ မရွိခဲ့ဘူး။ မေအာင္ျမင္တဲ့ အဓိက အေၾကာင္းအရင္းက လက္ရွိစက္႐ံုကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ လည္ပတ္ ထိန္းသိမ္းျခင္းနဲ႔ စီးပြားေရး တြက္ေျခကိုက္ အရြယ္အစား ေရနံဓါေဗဒစက္႐ံု တည္ေဆာက္ ရမယ္လို႔ ပါရွိတယ္။ ဒီအပိုင္းမွာ ကုမၸဏီေတြက လက္ရွိ အျပင္စက္ရံုမွ စက္႐ံုငယ္မ်ားကို ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းမရွိဘဲ

ဆန္သြင္းမွာလား ဆန္ျပန္ထုတ္ေရာင္းမွာလား

ဆန္လုိအပ္ခ်က္ ျမင့္မားလာလွ်င္ ျပည္ပကပါ တင္သြင္းရန္ စဥ္းစားထားေၾကာင္း အတြင္းေရးမႉးက ေျပာျပီး လာမည့္ စက္တင္ဘာ ၁၅ ရက္မွ စျပီး ဆန္ျပန္တင္ပို႕မည္ဟု ဒု ဥကၠ႒က ေျပာသည့္အတြက္ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္၏ မူဝါဒက ဝိေရာဓိ ျဖစ္ေနသည္။

Shell ေရနံရွာေဖြေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေအာက္တိုဘာတြင္ စမည္

လုပ္ကြက္၃ခုကုိလုပ္ကုိင္မည့္အစီအစဥ္တြင္ Shell ကုမၸဏီ၏မိတ္ဖက္ကုမၸဏီအျဖစ္ဂ်ပန္အေျခစုိက္ Mitsui Oil Exploration Co.ltd Group ကုမၸဏီပါ၀င္လုပ္ကိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ေဒၚလာ အလႊမ္းမုိးခံမွာလား ျမန္မာေငြ ခုိင္မာေအာင္ လုပ္မွာလား

ေငြေၾကးတည္ၿငိမ္မႈ မရွိပဲ ေငြတန္ဖုိးမ်ား ဆက္တုိက္က်လာေနၿပီး ပုိ႔ကုန္တန္ဖုိး ေရရွည္တြင္လည္း တက္မလာပါက က်ပ္ေငြအေပၚ ယုံၾကည္မႈ ေလ်ာ့သထက္ေလ်ာ့လာၿပီး ေဒၚလာတြင္က်ယ္စြာ အသုံးျပမႈ အားေကာင္းလာမည္။

ျမန္မာ့စီးပြားေရးအေပၚ အေမရိကန္တို႕ စိတ္ဝင္စားမႈ က်ဆင္းေနျပီ

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အေမရိကန္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အလားအလာ အေကာင္းဆံုး ေစ်းကြက္သစ္တခု ျဖစ္လာလိမ့္မည္ဟု ေတြးခဲ့သူ အေျမာက္အျမား ရွိပါသည္။သို႕ေသာ္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူ အမ်ားအျပား ယခုအခါ စိတ္ပ်က္လာျပီျဖစ္သည္။

ကမ႓ာကို ကိုင္လႈပ္ေသာ တ႐ုတ္စီးပြားေရး အမွားအယြင္းမ်ား

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကဲ့သို႔ေသာ အႀကီးဆံုး ကုန္သြယ္ဖက္ႏိုင္ငံ တခု၏ ကေသာင္းကနင္းက အာရွတြင္လည္း သြယ္၀ိုက္ၿပီး သက္ေရာက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္၏ ႏိုင္ငံျခားပို႔ကုန္လည္း အေတာ္အသင့္ ေလ်ာ့က်သြားေစႏိုင္ပါသည္။

သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ သိမ္းဆည္းခံက်န္ေျမမ်ား ႏိုင္ငံတကာစံျဖင့္ ေပးေလ်ာ္မည္

သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ က်န္ရွိေနေသာ သိမ္းယူထားသည့္ ေျမဧက ၇၆၀ ကို ႏိုင္ငံ တကာစံႏႈန္းႏွင့္အညီ ေလ်ာ္ေၾကး ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သီလ၀ါ အထူး စီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီက ေျပာသည္။

ေငြျပတ္၍ ဟံသာဝတီေလဆိပ္ ေဆာက္လုပ္ေရး ေနာက္ ၄ ႏွစ္ဆုတ္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေျမာက္ဘက္ မိုင္ ၆၀ ခန္႔အကြာ ပဲခူးၿမိဳ႕ရွိ ဒုတိယကမာၻစစ္အတြင္းက ဂ်ပန္တို႔ အသံုးျပဳခဲ့သည့္ ေလဆိပ္ေဟာင္းတခုေနရာတြင္ ဟံသာဝတီ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္ကို တည္ေဆာက္ရန္ စီစဥ္ထားခဲ့သည္။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒႏွင့္ ကုမၸဏီ ဥပေဒ ယခုအစုိးရ သက္တမ္းတြင္ အတည္မျပဳႏုိင္

ထို ဥပေဒမ်ားသည္ လက္ရွိအခ်ိန္၌ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေန၍ ၂၀၁၅ အလြန္ လာမည့္ လႊတ္ေတာ္ေရာက္ မွ အတည္ ျပဳႏုိင္မည့္ အေျခအေနရွိေၾကာင္း
Page 1 of 20123Next ›Last »