ဧရာ၀တီ | Archive | စီးပြားေရး
ႀကိမ္၊ ၀ါးျဖင့္ ပရိေဘာဂ ထုတ္လုပ္မႈ ျမႇင့္တင္ရန္ႀကိဳးပမ္း

ပရိေဘာဂ ထုတ္လုပ္ရာတြင္ ႀကိမ္၊ ၀ါး စသည္တုိ႔ျဖင့္ ျပဳလုပ္ေသာ ပရိေဘာဂမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ျမႇင့္တင္ ထုတ္လုပ္သြားရန္ ႀကိဳးပမ္း ေနေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ပရိေဘာဂ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းက ေျပာသည္။

ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အစိုးရမွန္းထားသည္ထက္ ေက်ာ္လြန္

တယ္လီဖုန္း ဆက္သြယ္ေရး က႑က ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ စာရင္း၏ ထိပ္တြင္ရွိေနၿပီး စုစုေပါင္း၏ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိသည္။ ၎၏ ေနာက္တြင္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း ရွိေနသည္။ ႏိုင္ငံတကာ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းမ်ားက လုပ္ငန္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕လာသည့္ အတြက္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း က႑က တတိယေနရာတြင္ ရွိေနသည္။

အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား လုပ္ငန္း (SME) မ်ား အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္က ခ်ေပးထားေသာ ေခ်းေငြပမာဏမွ အနည္းငယ္သာ ထုတ္ေခ်း ေပးႏုိင္ေသးရာ ေခ်းေငြမ်ား က်န္ရွိေန ေသးေၾကာင္း စက္မႈ ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ျမင့္က ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ လုိင္းေပါင္းစံု ထိန္းသိမ္းေရး ႀကီးၾကပ္မႈ ဗဟိုေကာ္မတီ (မထသ) လက္ေအာက္တြင္ ေျပးဆြဲေနသည့္ ခရီးသည္တင္ ယာဥ္မ်ား၏ ခရီးလမ္း တေလွ်ာက္ အေျခအေနကို သိရွိႏိုင္ရန္ GPS စနစ္ တပ္ဆင္ ထိန္းခ်ဳပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၃ - ၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္ အတြက္ ကုန္သြယ္ေရး လိုေငြျပမႈက အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၆၆ သန္းသာ ရွိခဲ့ရာ ယခု ဘ႑ာေရးႏွစ္၏ ပထမ ၉ လပိုင္းတြင္ပင္ လိုေငြက ၃ ဒသမ ၇ ဘီလီယံအထိ ျဖစ္ေနေပျပီ။

နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရး အိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ေဒၚလာ ဘီလီယံခ်ီ ကြာဟေနဟု ဆို

ျမန္မာ ႏုိင္ငံ၏ နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္း မ်ားတြင္ တရားမ၀င္ ကုန္သြယ္မႈ မ်ားျပားျခင္းေၾကာင့္ ကုန္သြယ္ဖက္ အိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံမ်ား စာရင္းႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက အေမရိကန္ ေဒၚလာ ဘီလီယံခ်ီ၍ ကြာဟေန ေသးေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္တြင္းစြမ္းအင္ ပိုလွ်ံမွသာ ျပည္ပေရာင္းမည္

စြမ္းအင္ ၀န္ႀကီးဌာန၏ တာ၀န္တြင္ ျပည္တြင္းတြင္ လုပ္ကုိင္လွ်က္ ရွိေသာ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အေထာက္ အပံ့ျဖစ္ေရး လုပ္ေဆာင္ရန္ အခ်က္ပါရွိ ေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ လုပ္ကုိင္ မေပးႏုိင္ ေသးေၾကာင္း သိရသည္။

ကားသစ္မ်ား တင္သြင္းရာတြင္ ဘယ္ေမာင္း စနစ္မ်ားသာ ခြင့္ျပဳရန္ စီစဥ္ေန

၂၀၁၅ - ၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္မွ စတင္ၿပီး ကားသစ္မ်ား တင္သြင္းခြင့္ျပဳရာတြင္ ဘယ္ေမာင္း စနစ္မ်ားသာ ခြင့္ျပဳရန္ စိစစ္ေနေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန(စီးပြား/ကူးသန္း) မွ သိရသည္။

ေခ်းေငြစုစုေပါင္း၏ ၂ ဒသမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ ေက်းလက္ေဒသ ရရွိ

လက္ရွိတြင္ ေက်းလက္ ေဒသမ်ားသုိ႔ အဓိက ၀န္ေဆာင္မႈ အမ်ားဆုံး ေပးေနသည့္ဘဏ္မွာ ျမန္မာ့လယ္ယာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ ျဖစ္ၿပီး အစုိးရ ေခ်းေငြမ်ားကုိ ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ားသုိ႔ ႏွစ္စဥ္ေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေပးလ်က္ရွိသည္။

တ႐ုတ္သုိ႔ တရား၀င္ ဆန္တင္ပုိ႔မႈ ကုမၸဏီ ၉ ခုျဖင့္ ပထမဆုံး စတင္မည္

တရုတ္ ႏုိင္ငံဘက္မွ ကုန္ပစၥည္း အရည္အေသြး စစ္ေဆးေရးႏွင့္ ပုိးမႊား ကြပ္ကဲေရး အာဏပုိင္အဖြဲ႔အစည္း (AQSIQ) ႏွင့္ ညွိႏိႈင္းမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခုကဲ့သုိ႔ ကုမၸဏီ ၉ ခုျဖင့္ စတင္ တင္ပုိ႔ရန္ စီစဥ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တ႐ုတ္စမတ္ဖုန္းသစ္ Xiaomi ကမာၻအဆင့္တြင္ တတိယ အႀကီးဆံုး ျဖစ္လာ

Xiaomi သည္ ကမာၻေပၚတြင္ အလွ်င္ျမန္ဆံုး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာသည့္ စမတ္ဖုန္း ထုတ္လုပ္သူ ျဖစ္ၿပီး ကမာၻအဆင့္တြင္ တတိယ အႀကီးဆံုး ျဖစ္လာသည္။ ယခုအခါတြင္ ကမာၻတလႊားတြင္ အသံုးျပဳသူ ၈၅ သန္း ေက်ာ္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး အလားအလာ ေကာင္းေရာ အႏၱရာယ္နဲ႔ပါ နပန္းလံုးေန

သတၲဳတြင္း ဥပေဒသစ္တခုကို လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးေန ခဲ့သည္မွာ ၁ ႏွစ္ ေက်ာ္ရွိခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ ဥပေဒၾကမ္း၏ မူလအေျခ အေနတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ သူမ်ားကို စိတ္ဝင္စား လာေအာင္ လံႈ႔ေဆာ္ႏိုင္ျခင္း မရွိပါ။

ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဘယ္လိုဒီေရျမင့္ႏိုင္မလဲ

ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံျခား ကုမၸဏီမ်ားက ဝန္ထမ္းမ်ားကို ေလ့က်င့္ သင္တန္း ေပးရာတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ တြန္႔ဆုတ္ေန ၾကသည္ဟု ကမၻာ့ဘဏ္၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း စစ္တမ္းက ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ကုမၸဏီေတြထဲက ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကသာ ဝန္ထမ္း ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေရးကို လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။

စုိက္ပ်ိဳးေရး က႑မွ ၀င္ေငြ အိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံမ်ားယွဥ္လွ်င္ ျမန္မာက အနိမ့္ဆုံးဟု ဆို

ႏုိင္ငံျခားက လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖုိ႔ ေနေနသာသာ တုိင္းရင္းသားကေတာင္ မရင္းႏွီး မျမႇဳပ္ႏွံဘူး ျဖစ္ေနတာက လယ္ယာ က႑ရဲ႕ အားနည္းခ်က္ တခုပဲေပါ့။ ဘာျဖစ္လုိ႔ ဒီလိုျဖစ္ေနတာလဲ ဆုိရင္ ဆုံးရႈံးႏုိင္ေျခမ်ားတဲ့ ကိစၥေၾကာင့္ေပါ့

စက္သုံးဆီ လက္လီေစ်းႏႈန္းက လက္ကားေစ်းႏွင့္ ကြာဟမႈ မ်ားေနေသး

လက္ကားေစ်းက အခုခ်ိန္မွာ ဓါတ္ဆီ ၁ လီတာကုိ ၅၅၀ က်ပ္ေလာက္ပဲ ရွိေတာ့တယ္။ လက္လီ ဆုိင္ေစ်းက ၇၁၀ က်ပ္ေလာက္ ရွိေနတယ္။ ဒါဟာ ကြာဟ သင့္တာထက္ ပုိကြာဟ ေနေသးတယ္

ရန္ကုုန္စေတာ့ အိတ္ခ်ိန္းတြင္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးမည့္ ကုုမၸဏီမ်ားစတင္ေခၚ

ျမန္မာျပည္မွာက အဲဒီလုိ Business ကုုိ ကြ်မ္းက်င္တဲ့ ပုုဂိၢဳလ္ေတြက အရမ္းနည္းေနေတာ့ ဖက္စပ္လုုပ္ဖုုိ႔က လုုိအပ္လိပ္မယ္ ထင္တယ္။ JV ဖက္စပ္ မဟုုတ္ရင္ေတာင္ ျမန္မာကုုမၺဏီက ေထာင္ၿပီးေတာ့ ႏုုိင္ငံျခား အႀကံေပးေတြ ေခၚတာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ လုုိပါလိပ္မယ္။

ျပင္ပေစ်းကြက္တြင္ ဖုန္းဆင္းမ္ကတ္ ေစ်းႏႈန္းမ်ား ႏွစ္ဆေက်ာ္ျမင့္တက္

တယ္လီေနာက ကတ္ရွားလို႔၊ ေနာက္ၿပီး နယ္ဘက္ေတြမွာပါ လိုင္းခ်ဲ႕ေတာ့မယ္လို႔ ၾကားတယ္၊ MPT ကတ္က ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္ရက္ေလာက္က စာေစာင္ေတြမွာ တမိနစ္ကို ၂၅ က်ပ္ ေစ်းက်ေတာ႔မယ္ဆိုလို႔ ပြဲစားဆီက ၀ယ္ယူရတဲ့ ေစ်းႏႈန္းကိုက တက္လာလို႔ပါ

စက္သုံးဆီေစ်း က်ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံတကာႏႈန္းအတုိင္း ေရာင္းရန္ အခက္အခဲျဖစ္ေန

ဆီသြင္းတဲ့အခါ သေဘၤာတင္ၿပီးၿပီဆုိမွ ေစ်းႏႈန္းက သတ္မွတ္တာ။ ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ၿပီး ၁၀ ရက္ ေလာက္ေနမွ ဆီက ဒီကုိ ေရာက္လာေရာ။ တစည္ကုိ ေဒၚလာ ၁၀၀ နဲ႔ ၀ယ္လာတာက သယ္လာတဲ့ ရက္အတြင္းမွာ ႏိုင္ငံတကာမွာ ေစ်းႏႈန္း ၉၀ ျဖစ္သြားတယ္ ဆုိပါဆုိ႔။ ဒါေပမယ့္ ေရာက္လာတဲ့ဆီက ၁၀၀ နဲ႔ ၀ယ္လာတဲ့ဆီ ျဖစ္ေနတာမုိ႔ ဘယ္သူမွ ခ်မေရာင္းႏုိင္ဘူး။

စစ္တပ္ အသိုင္းအဝိုင္းနဲ႔ ခ႐ိုနီအုပ္စု ေက်ာက္စိမ္း လုပ္ငန္းမွာ ဝိတ္ေလွ်ာ့ေနၿပီလား

စစ္တပ္ အသိုင္းအဝုိင္းနဲ႔ ခ႐ိုနီသူေဌး အမ်ားအစုကေတာ့ ေက်ာက္စိမ္းထဲမွာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေလာက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားၿပီး ဘယ္သူမွ မသိၾကေသးခင္ အရည္အေသြးေကာင္း ေက်ာက္စိမ္းမ်ားစြာ ထုတ္ယူၿပီးပါခဲ့ၿပီ။

ခရီးသြား လုပ္ငန္းမွာ ျပည္ပ အြန္လိုင္း Booking ဝက္ဘ္ဆိုဒ္မ်ား ေဈးကြက္ ဝင္ယူလာ

ျပည္ပအေျခစိုက္ အြန္လိုင္း Booking ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ မ်ား၏ ေဈးကြက္ ေနရာဝင္ယူ မႈတို႔ေၾကာင့္ ျပည္တြင္း ခရီးသြားေအးဂ်င့္မ်ား အလုပ္ျဖစ္မႈ ေလ်ာ့ၾက လာျခင္းမွာ ေရရွည္တြင္ ဂ႐ုျပဳသင့္စရာ ျဖစ္လာေၾကာင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္း ရွင္မ်ားက ေျပာဆိုလာၾကသည္။

ပုိ႔ကုန္၊ သြင္းကုန္ ပစၥည္းအမ်ားစု လုိင္စင္ ေလွ်ာက္ထားမႈ ေလွ်ာ့ခ်သြားမည္

ႏိုင္ငံျခားက ၀င္လာရင္ ျပည္တြင္း လုပ္ငန္းေတြ အခက္အခဲ ႐ွိႏိုင္တယ္ေပါ့။ အခုကလည္း ေစာေသး ပါတယ္။ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ ကုန္ပစၥည္း တိုင္းကို လိုင္စင္ မ႐ွိေတာ့ေအာင္ လုပ္ေဆာင္သြားမွာ

ဒီဇင္ဘာအထိ ပုိ႔ကုန္တင္ပုိ႔မႈ ေဒၚလာ ၃ ဘီလီယံခန္႔ တုိးလာ

ဥေရာပႏုိင္ငံေတြ ေခါင္းေဆာင္ပုိင္းက သြားတယ္ဆုိရင္လည္း ဆန္ပုိ႔တာတုိ႔ က်န္တဲ့ ဟာပုိ႔တာတုိ႔ စတဲ့ အခြင့္အေရးရေအာင္ ေတာင္းဖုိ႔လုိတယ္။ အဲဒီလုိ ေတာင္းမွပဲ က်ေနာ္တုိ႔တုိင္းျပည္အတြက္ Export ဆုိတာ တက္လာၿပီး ကုန္သြယ္ေရး လုိေငြလည္း ေလ်ာ့က်သြားမယ္လုိ႔ ျမင္ပါတယ္

တရုတ္ႏုိင္ငံသို႔ ျမန္မာ့ဆန္တန္ခ်ိန္ ၇ သိန္္းေက်ာ္ တင္ပုိ႔

က်ေနာ္တို႔ ဘက္ကေတာ့ ဆန္စပါးတင္ပို႔မႈက တရား၀င္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တ႐ုတ္ဘက္ကေတာ့ ဒီတင္ပို႔မႈေတြက တရား မ၀င္ျဖစ္ေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔ ဆန္တင္ပို႔မႈကို တရား၀င္ျဖစ္ဖို႔ တ႐ုတ္အစိုးရနဲ႔ ညွိႏိႈင္း ေဆြးေႏြးေနပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ စီးပြားေရးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔တခု တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကို သြားမွာပါ

လူေသဆုံးမႈမ်ားေသာ ရန္ကုန္-မႏၱေလး အျမန္လမ္း အဆင့္ျမွင့္ေရး ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဖိတ္ေခၚ

ကုမၸဏီေတြက လမ္းေဖာက္႐ံု တခုထဲ မဟုတ္ပါဘူး။ ေရရွည္ ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းမႈနဲ႔ ေဘးကင္း လံုၿခံဳေရးေတြ အတြက္လည္း တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ေပး ရပါမယ္။ ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းေတြနဲ႔ အညီ ျဖစ္ရပါမယ္။ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ တင္ဒါ ေအာင္ျမင္သြား သူေတြက ႏိုင္ငံျခား ကုမၸဏီ ဒါမွမဟုတ္ ျပည္တြင္းနဲ႔ ႏိုင္ငံျခား ဖက္စပ္ ကုမၸဏီေတြ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္

၂၀၁၅ အိမ္ၿခံေျမ ေစ်းကြက္ ေအးစက္ေလးလံမည္ဟု ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား သုံးသပ္

ျမန္မာႏိုင္ငံက ေျမေစ်းႏႈန္းက အာရွရဲ႕ အျမင့္ဆံုးေတြထဲမွာပါတယ္။ ဒါက အစိုးရလုပ္ရမယ့္ အဓိက ကိစၥတခုျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရက အခုအခ်ိန္မွာ ဒီျပႆနာကို ေျဖရွင္းဖို႔ စၿပီးမလုပ္ဘူး ဆိုရင္ တိုင္းျပည္တြင္းကို ႏိုင္ငံျခား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ ပိုၿပီး ၀င္ေရာက္လာတာနဲ႔ အမွ် အခက္အခဲေတြျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္

ရတနာပံု တယ္လီပို႔ ဆက္သြယ္ေရး ဆိုင္ရာမ်ား တိုးျမႇင့္ရန္ စီစဥ္

ဗီယက္နမ္ စစ္တပ္ပိုင္ Viettel Global ကုမၸဏီႏွင့္ ျမန္မာ အစိုးရ ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံျပဳ ရတနာပံု တယ္လီပို႔တို႔ ပူးေပါင္းၿပီး ရတနာပံု တယ္လီပို႔၏ တယ္လီဖုန္း ဆက္သြယ္ေရး အေျခခံ အေဆာက္ အအံုမ်ား တိုးျမႇင့္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ခရီးရွည္ ေျပးဆဲြေနသည့္ ခရီးသည္တင္ ယာဥ္မ်ား CNG ထပ္တိုးေပးရန္ရွိ

ခရီးရွည္ ေျပးဆဲြေနသည့္ ရန္ကုန္ႏွင့္ပဲခူးတိုင္း အတြင္းမွ မီနီဘတ္စ္မ်ား၊ စီးတီးဘတ္စ္ ယာဥ္မ်ားကို လာမည့္ႏွစ္ဆန္းပိုင္းမွ စတင္ၿပီး သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႕(CNG) ခြဲတမ္း ထပ္တိုးေပးရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

အစုိးရ ေငြတုိက္လက္မွတ္ႏွင့္ စာခ်ဳပ္မ်ား ေလလံစနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်မည္

“ဇန္န၀ါရီလထဲ စမွာပါ။ အစုိးရ ေငြတုိက္လက္မွတ္၊ ေငြတုိက္ စာခ်ဳပ္ ေတြကုိ ေလလံနဲ႔ ေစ်းကြက္ထဲကုိ ေရာင္းမယ္။ ဒီမွာရွိတဲ့ bond ေတြ အကုန္လုံးကုိ ႏုိင္ငံတကာ စံႏႈန္းမီေအာင္ လုပ္မယ္။ Electronic System ျဖစ္ေအာင္ ေျပာင္းရမယ္။ ဒါေတြ အမ်ားႀကီး လုပ္ထားၿပီးပါၿပီ”

၀င္ေငြခြန္ ထမ္းေဆာင္မႈ ပမာဏ နာမည္ႀကီးကုမၸဏီမ်ားၾကား ကြာဟခ်က္ႀကီးေန

ဦးေအာင္ကုိ၀င္း ပိုင္ဆိုင္သည့္ ကေမာၻဇဘဏ္မွာ ေငြက်ပ္သန္း ၁၇,၀၀၀ အထက္ျဖင့္ ယခုႏွစ္အတြက္ အမ်ားဆုံး အခြန္ထမ္းေဆာင္သူ အျဖစ္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ပုဂံတြင္ ေခတ္ေဟာင္း ေရေႏြးေငြ႔ စက္ေခါင္းသံုး မီးရထား ေျပးဆြဲ

ႏုိင္ငံျခားသား ခရီးသြားမ်ား အတြက္ရည္၍ ေခတ္ေဟာင္း ေရေႏြးေငြ႔ စက္ေခါင္းသံုး မီးရထား အထူးခရီးစဥ္ကို ပုဂံမွ ေက်ာက္ ပန္းေတာင္း အထိ ဒီဇင္ဘာ ၁၆ ရက္က စတင္ၿပီး အပတ္စဥ္ အဂၤါေန႔တိုင္း ေျပးဆြဲေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Page 1 of 15123Next ›Last »