ဧရာ၀တီ | Archive | ေဆာင္းပါး

ဒီဂိမ္းကို လူ ၈ ေယာက္တည္းနဲ႔ ရန္ကုန္မွာ ဖန္တီးႏိုင္ခဲ့တဲ့ အတြက္ အံ့ဩတယ္ လို႔ ႏိုင္ငံျခားဂိမ္း ေရးဆြဲတဲ့သူေတြနဲ႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ေတြက ေျပာၾကပါတယ္။ ဒါကို လုပ္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ အတြက္ အရမ္းဂုဏ္ယူမိ ပါတယ္။

ေနရစ္ခဲ့ေတာ့ ရခိုင္ျပည္

ရခိုင္ တိုင္းရင္းသား ဗုဒၶဘာသာ၀င္ မ်ားသည္လည္း မေလးရွားႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြရန္ ရခိုင္ျပည္နယ္ကို စြန္႔ခြာေနၾကသည္။ သူတို႕၏ စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးမႈကမူ ကမ႓ာ႕သတင္း ေခါင္းစဥ္မ်ားတြင္ မပါသေလာက္ နည္းပါးသည္။

အေရာင္စံု အသီး အရြက္ေတြက က်န္းမာေရး အတြက္ ဆုလာဘ္ေတြပါပဲ။ အစာစားတိုင္း အသီးအရြက္ကို ပန္းကန္ တဝက္ေလောက္ ျဖည့္တင္း စားေသာက္တာက အေကာင္းဆံုးလို႔ ဆိုၾကပါတယ္။

အထိမ္းအမွတ္ဗိမာန္ဟုဆိုေသာ္လည္း လူအသံုးေဆာင္ ပစၥည္းေတြက ဗိမာန္၀င္းအတြင္း ဟိုတစ ဒီတစ ပိုးလို႔ပက္လက္ ျပန္႔က်ဲစြာရွိေနသည္မွာ လာေရာက္ေလ့လာသူေတြအဖို႔ ရွဳျမင္မေကာင္းေပ။

ဦးေအာင္ေသာင္းႏွင့္ သူ၏ မိသားစုသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အဓိက စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အမ်ားအျပားကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားၿပီး ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွသည္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္သည့္ ဆည္မ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း အထိ

မိုးက်ေရႊကိုယ္မ်ား

အစိုးရ ဝန္ႀကီးဌာနေတြနဲ႔ အျခား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္း ရာထူး ႀကီးႀကီးေတြကို စစ္တပ္ ေခါင္းေဆာင္ ေတြရဲ႕ တိုက္႐ိုက္ ခန္႔အပ္မႈနဲ႔ ေနရာအခန္႔သား ဝင္ယူၾကတဲ့ တပ္မေတာ္ အရာရွိေတြကို မိုးက်ေရႊကိုယ္လို႔ ျမန္မာေတြက ေခၚပါတယ္။

အာဆီယံအတြင္း အေျခခံအေဆာက္အဦ ျပည့္စံုမႈ ျဖည့္ဆည္းရန္ ျမန္မာအထူးလိုအပ္

(Gap) ေတြက အမ်ားႀကီး ရွိတဲ့အခ်ိန္မွာ ဘယ္ဟာ အေရးႀကီးဆံုးလဲ ဆိုၿပီး တခုတည္းကို အာ႐ံုစိုက္ေနတယ္ ဆိုရင္ က်န္တာေတြ လစ္ဟာသြားႏိုင္ပါတယ္

အမ်ိဳးသား ျပည့္တန္ဆာမ်ားနဲ႔ သူတို႔ဘဝ၊ သူတို႔ အခက္အခဲမ်ား

လူမႈ ပတ္ဝန္းက်င္မွာ အသိအမွတ္ ျပဳခံရဖို႔ လိင္တူခ်စ္သူ ေတြရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈေတြလည္း ေပၚေပါက္လာၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲ႕ လူမႈဝန္းက်င္ကေတာ့ အသိအမွတ္ ျပဳသူထက္ ကန္႔ကြက္ေဝဖန္မႈေတြက ပိုမိုေနဆဲပဲ ျဖစ္ပါတယ္

ဆန္႔က်င္မႈၾကားက အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒ

အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒသည္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ျပန္လည္ အသက္ဝင္ေစ မည့္ မီးပြား မျဖစ္ေစေရး အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ ေက်ာင္းသား မ်ားႏွင့္ ပညာေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားစြာ ပါဝင္ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲတခု မျဖစ္ မေန လိုအပ္ေန သည္မွာ အေသအခ်ာျဖစ္

လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္သစ္ လြတ္လပ္မႈ ရွိႏိုင္မလား

ထိုေကာ္မရွင္သစ္သည္ ယခင္ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔အား ျပန္လည္ ဖြဲ႔စည္းထားျခင္း ျဖစ္၍ ဘ႑ာေရး လြတ္လပ္မႈႏွင့္ စံုစမ္းစစ္ ေဆးမႈ လုပ္ပိုင္ခြင့္ မည္မွ်ရွိႏိုင္မည္နည္းဟု လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ား က ေမးခြန္းထုတ္ေနၾကသည္။

တျခား တဘက္တြင္မူ လယ္ဧက ၁ ေထာင္ ေက်ာ္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ မရဘဲ ထိုင္ၾကည္႔ေနရေသာ လယ္သမားမ်ား၊ ေရထု ညစ္ညမ္းမႈ ဒဏ္ကို ခံေနရသည့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ ငါးမ်ိဳးစိတ္မ်ား၊ ကမာေကာင္မ်ား၊ ဂံုးမ်ား၊ ေဆာင္းခိုငွက္မ်ား အၾကား ေပ်ာက္ကြယ္ သြားသည့္ ေဂဟစနစ္မ်ား ရွိေနပါသည္

ညႊန္ၾကားေရးမႉး ဗိုလ္ခင္ၫြန္႔၏ လက္မွတ္ျဖင့္ တန္ျပန္ အဖ်က္အေမွာင့္ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေရး ၫႊန္ၾကား ခ်က္ကို ေထာက္လွမ္းေရး တပ္ဖြဲ႔ ၁၇ ဖြဲ႔သို႔ ၁၉၈၈ ဩဂုတ္လ ၂၂ ေန႔က ထိပ္တန္း လွ်ိဳ႕ဝွက္ အဆင့္ ထုတ္ဆင့္ ထားသည့္ အမိန္႔စာ ဓာတ္ပံု မိတၱဴ ေဖာ္ထုတ္ တင္ျပထားသည့္ သတင္း ျဖစ္ပါသည္။

မိုင္းလားၿမိဳ႕သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံပိုင္ နယ္ေျမ ျဖစ္ေသာ္လည္း တ႐ုတ္ ဖုန္းဆင္းကတ္မ်ား ကိုသာ အသံုးျပဳေနၾကသျဖင့္ တ႐ုတ္ျပည္ အေငြ႔ အသက္မ်ား လႊမ္းမိုးေနသည့္ ေနရာတခုဟု ဆိုႏိုင္သည္။

မိုဘိုင္းလ္ ႀကိဳးမဲ့ဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာမ်ဳိးဆက္ 1G, 2G, 3G ,4G နဲ႔ လာမယ့္ 5G

5G ေတြက အကန္႔အသတ္မဲ့ ႀကိဳးမဲ့ ဆက္သြယ္ ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္မွာ ျဖစ္ၿပီး အဲဒီလို လုပ္ေဆာင္ ႏုိင္တဲ့ အတြက္ WWWW (Wireless World Wide Web) ဆိုၿပီး ေခၚထားပါ တယ္။ 5G ေတြက၂၀၂၀ ေလာက္မွ ေစ်းကြက္ တင္ႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။

အနည္းဆံုး လုပ္ခလစာ သတ္မွတ္ေရး ၾကန္႔ၾကာဦးမည္

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အေျခခံ အလုပ္သမား တဦး၏ တေန႔တာ ရရွိေသာ လုပ္အားခသည္ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ၅၈၀ က်ပ္ (ဝ ဒသမ ၅၈ ေဒၚလာ) သာရွိေနသည့္ အတြက္ အာဆီယံ ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ား အတြင္း အနည္းဆံုး ျဖစ္ေနသည္

ဆယ္ေက်ာ္သက္ ၿမီးေကာင္ေပါက္ အရြယ္ေတြနဲ႔ က်န္းမာေရး ျပႆနာ အေထြေထြ

စိတ္က်ေရာဂါက ေၾကကြဲစရာ ေနာက္ဆက္တြဲ အျဖစ္ မိမိကိုယ္မိမိ အဆံုးစီရင္မႈကို ျဖစ္ေစတာမို႔ ႏွစ္စဥ္ ကမၻာမွာ လူငယ္ ၉၀ဝ၀ဝ ေလာက္က ေသေၾကာင္းႀကံမႈ လုပ္ၾကတာ ေတြ႔ရပါသတဲ့။

သံလြင္ေရကာတာ ေဆာက္လုပ္မႈ ထိုင္းေတြ အျမတ္ထုတ္သလား

သို႔ေသာ္လည္း လက္ရွိ ျပဳလုပ္ထားသည့္ သေဘာ တူညီခ်က္မ်ား အရ ဟတ္ႀကီးမွ ထုတ္လုပ္သည့္ ဓာတ္အား အမ်ားစုကို ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔ေပး ရမည္ ျဖစ္သည္

Tablet တလုံး ဘယ္လိုေရြးသုံးမလဲ

မိုက္ ခ႐ိုေဆာ့ဖ္ကေတာင္မွ သူ႔ရဲ႕ထုတ္ကုန္မွာ Windows RT ကို သုံးမထား ေတာ့တဲ့ အတြက္ Windows RT သုံး တက္ဘလက္ေတြ ကေတာ့ မ၀ယ္သင့္ ပါဘူး

ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ ၾကားရတဲ့ မေလးလက္ခတ္သံ

ဒီ ကခ်င္ထဘီေတြကို ကခ်င္ တိုင္းရင္းသား ေတြထက္ ျမန္မာျပည္ အလယ္ပိုင္းက ဗမာေတြ ပိုၿပီးရက္လုပ္တာ မ်ားတယ္

အသင့္၊ အလြယ္၊ အျမန္စားေတြရဲ႕ အႏၲရာယ္

အသင့္ျပင္ အျမန္စား အစားအေသာက္ တပတ္မွာ ၄ ႀကိမ္ေလာက္ စားသူေတြမွာ ႏွလံုး ေရာဂါေၾကာင့္ ေသဆံုးႏိုင္တဲ့ ရာခိုင္ႏႈန္းက ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္း အထိ ေတြ႔ရွိခဲ့ၾက ပါတယ္။ ဒါ အလြန္ေၾကာက္စရာ ကိန္းဂဏန္းပါပဲ

ဇာတ္သံ

ေရႊမန္းတင္ေမာင္ရဲ႕ အသံနဲ႔ သီခ်င္းနဲ႔ အျပနဲ႔ အကနဲ႔ခ်ည္းမို႔ အားမရႏိုင္ဘဲ အေမ့ရင္ခြင္ ၾကားကေန ဒူးေထာက္ ၾကည့္မိေတာ့ ေနာက္ဖ်ား ကေန ေျပာင္းဖူး႐ိုးနဲ႔ လွမ္းပစ္ၿပီး ထိုင္ခိုင္း တာလည္း မွတ္မိေနပါတယ္

၈၈ ရဲ႕တိုင္းဆူ ျပည္ဖ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္း အပိုင္း (၈)

မိမိတို႔သည္ ဥပေဒႏွင့္အညီ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ ေၾကာင္း၊ တရားႏွင့္ အညီ စီရင္ဆံုးျဖတ္သည့္ မည္သည့္ တရား႐ံုးတြင္ မဆို ယင္းအခ်က္မ်ားကို အစစ္ခံႏိုင္ေၾကာင္း ရင္ေကာ့ေျပာဆို ရဲသူမ်ား ရွိပါက ထြက္ေပၚလာပါရန္ စာေရးသူက ဖိတ္ေခၚပါသည္

ေက်ာက္စိမ္းေျမ

ဆြီဒင္ႏိုင္ငံသား ဂ်ာနယ္လစ္တေယာက္က က်ေနာ္တို႔ ႏိုင္ငံရဲ႕ နယ္စပ္ေဒသမွာ က်ေနာ္တို႔ ႏိုင္ငံက ႏိုင္ငံေတာ္ကို ခ်စ္ပါတယ္ ဆိုတဲ့ လူေတြ ေဆာင္ရြက္ၾကရမယ့္ တာဝန္ေတြ၊ လုပ္ငန္းေတြကို ၫႊန္ျပသြားတယ္လို႔ ဆိုႏိုင္ေၾကာင္းပါ။

အမွန္တကယ္ မရွိလို႔ မေပးႏိုင္တဲ့ လယ္သမား ကို ဝရမ္းကပ္မယ္၊ ဖမ္းမယ္ဆီးမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ အဲဒီလယ္သမားက ရွိတဲ့လယ္ကို ေရာင္းၿပီး ဆပ္မယ္။ လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္ကို စြန္႔ခြာၿပီး ႏိုင္ငံျခားထြက္ အလုပ္ လုပ္တာေတြ ျဖစ္လာ လိမ့္မယ္

ျမန္မာ့အေရး အိုဘားမားအခက္မွာ ေဘဂ်င္းအခ်က္ေတြ႔

တ႐ုတ္အေနျဖင့္ အာရွဗဟိုျပဳစနစ္ သစ္တရပ္ကို တည္ေဆာက္ရန္ စစ္အင္အားတိုးခ်ဲ႕မႈ အစား ကားလမ္း၊ ရထားလမ္းမ်ား၊ တံတားမ်ား၊ ပိုက္လိုင္းမ်ား၊ သေဘၤာဆိပ္မ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းကို ဦးစားေပးအသံုးျပဳမည္ဟု အိုဘားမား၏ ယခုခရီးစဥ္ အတြင္း သတင္းစကား ပါးျခင္းျဖစ္သည္။

တကယ္ပဲ အရင္းအႏွီး ရိွတဲ့သူေတြက ဘိန္းကို မေကာင္းမွန္း သိလို႔ မစိုက္ၾကဘူး။ အရင္းလည္း နည္းတယ္။ မေနသာ မေခ်ာင္သာလို႔၊ အျခားအလုပ္ ကိုလည္း မလုပ္ကိုင္ႏိုင္လို႔ ဘိန္းကို စိုက္ပ်ိဳးတဲ့ အလုပ္ကိုပဲ လုပ္ရတာ

တရားစီရင္ေရး မ႑ိဳင္ကို စိန္ေခၚေနတဲ့ ကိုပါႀကီး အမႈ

သူတို႔ကို လိုက္ပို႔လို႔ ဆိုၿပီး အစိုးရ စစ္တပ္ကလည္း က်ေနာ္တုိ႔ကို ျပန္ဖမ္းရင္လည္း က်ေနာ္တို႔ ခံရမွာပဲ။ ေသနတ္ရွိေနတဲ့သူ ဘယ္သူမဆို ခိုင္းသမွ် က်ေနာ္တို႔က လိုက္လုပ္ေပးရမွာပဲ။ စစ္တပ္က ျပန္ခိုင္းလည္း လုပ္ရမွာပဲ။ ၾကားထဲက ေျမဇာပင္ ျဖစ္ေနၾကရတာ

၈၈ ရဲ႕တိုင္းဆူ ျပည္ဖ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္း အပိုင္း (၇)

၈၈ အေရး ေတာ္ပံုကာလ ေထာင္ဆူပူ မႈမ်ားမွာ ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္ အစိုးရႏွင့္ တန္ျပန္ သပိတ္ ၿဖိဳခြဲေရး ေကာ္မတီ၏ လံႈ႔ေဆာ္ မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ပြား ခဲ့ရေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ လုပ္ႀကံမႈသာ ျဖစ္ပါသည္။

ေတြးစရာေတြ အမ်ားႀကီးေပးတဲ့ အိႏၵိယ႐ုပ္ရွင္ The Lunchbox

အိမ္ေထာင္ေရး ေဖာက္ျပန္မႈ အေၾကာင္း ႐ိုက္ျပထားေပမယ့္ လိင္စိတ္ႏိုးႂကြေစမယ့္ ေမြ႔ရာထက္ အခန္းေတြ လံုးဝမပါလို႔ အမိနဲ႔သား၊ ေမာင္နဲ႔ႏွမ မိသားစု အတူ ထိုင္ၾကည့္လို႔ ရတယ္။

သတိမျပဳမိတဲ့ ေဆးဝါး အလြဲသံုးစားလုပ္မႈ

ကိုယ့္တုန္းက သက္သာလို႔၊ တျခားသူ ေျပာတာ ၾကားဖူးလို႔ ဆိုၿပီး ၫႊန္ၾကား ေသာက္သံုး ေစတာက အလြန္ ဆိုးရြားတဲ့ လုပ္ရပ္ တခုပါပဲ။ ႏႈတ္အားျဖင့္ ရမ္းကုလုပ္တယ္ ဆိုရမွာေပါ့။

Page 1 of 28123Next ›Last »